| Kategoria: Uutiset

Vuosi 2021 on alkanut Kuopio Healthissa vauhdilla.  Alla on nostettuna esiin suurimpia muutoksia, ja kehityskokonaisuuksia.

 

Työryhmätyöskentelyllä vaikuttavuutta ja uusia näkökulmia

Osana osuuskunnan johtamisjärjestelmän kehittämistä perustimme kaksi jäsenistöstämme koostuvaa työryhmää. Teemat työryhmiin valikoituivat viime vuoden lopulla jäsenistön kanssa käytyjen keskustelujen ja niistä nousseiden suurimman mielenkiinnon mukaan. Terveys – ja hyvinvointidata – työryhmän puheenjohtajana toimii Erkki Soini ESiOR Oy:stä ja se keskittyy erityisesti teeman tuomiin mahdollisuuksiin yritysten liiketoiminnassa. Yritysten ja TKI-organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistämiseen keskittyvän työryhmän puheenjohtajana toimii Hanna Lesch KCT Oy:stä. Työryhmän tavoitteena on edistää osaamisen ja TKI-infran hyödynnettävyyttä yritysten keskuudessa sekä lisätä tietoisuutta ja vuoropuhelua koulutuksen kehittämisen osalta. Työryhmät ovat nyt kokoontuneet kertaalleen ja asettaneet alustavia tavoitteita sekä hahmotelleet konkreettisia toimenpiteitä vuodelle 2021. Osallistujia molempien ryhmien kokoontumisissa oli yli 20 henkeä. Mukaan mahtuvat kaikki toiminnasta kiinnostuneet jäsenet!

 

Alueellinen yhteistyö terveys- ja hyvinvointidatan ympärillä

Terveys- ja hyvinvointidata kiinnostaa laajemminkin kuin vain Kuopio Health jäseniä. Teeman ympärillä on paljon kehittämistoimenpiteitä ja projekteja käynnissä ja suunnitteilla. Viime vuonna Pohjois-Savon liiton johdolla lähdimme yhdessä miettimään toimijoiden ja projektien välisen toiminnan tiivistämistä ja kehittämistä. Paljon yhteisen tekemisen ja kiinnostuksen aiheita löytyikin. Keinoälyn ja koneoppimisen sekä data-altaan ympärillä tehtävä kehitystyön lisäksi liiketoimintamallien kehittäminen sekä Kuopio Health brändin laajempi hyödyntäminen nousivat yhteisen tekemisen teemoiksi. Homma laitettiin liikkeelle maakuntaliiton toimesta ja nyt vuoden vaihteessa alueellinen koordinaatio brändäyksen ja teknologia teemojen osalta siirtyi Kuopio Healthiin ja liiketoimintamallien kehittämistä jatketaan Business Center vetoisesti.

 

Visuaalinen road map data-altaan kehittämistyön tueksi

Ja miten sitten terveys- ja hyvinvointidatan, data-altaan kehittämisen, keinoälyn sekä brändäyksen osalta on edetty ja edetään? Olemme käynnistäneet Itä-Suomen data-altaan kehittämisen ympärille laadittavan Road-Mapin suunnittelun. Tarkoituksena on laatia keskeisten toimijoiden yhteinen näkemys ja tahtotila niistä kehittämisen kohteista ja menetelmistä, joilla pystymme määrätietoisesti, resurssit yhdistämällä luomaan data-altaasta ja koko Savilahdesta Euroopan houkuttelevimman oppimis- ja innovaatioympäristön älykkäille terveyden- ja hyvinvoinnin ratkaisuille vuoteen 2027 mennessä.

 

Brändityö ja yhteisen viestin rakentaminen

Kuopio Health brändityönkin osalta ensimmäiset askeleet on otettu ja valittu yhteistyökumppaniksi Ahooy Creative Ltd. sanoittamaan ja visualisoimaan Kuopio Healthin yhteisön yhteinen ja kirkas näkemys! Toiminta polkaistaan konkreettisesti liikkeelle tulevaisuustyöpajalla ensi viikolla, josta brändityöryhmä saa hyvät eväät jatkotyöskentelylleen. Valmista pitäisi olla heinäkuussa 2021.

 

Uusia, innovatiivisia jäseniä

Vaikka vuosi 2020 oli kaiken puolin haasteellinen Kuopio Healthin osalta, on toimintamme houkutellut mukaan myös uusia jäseniä kuten: Innovestor Ventures Oy, Genelec Oy, Finnadvance Oy ja nyt viimeisimpänä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tervetuloa mukaan! Uskomme, että Kuopio Health palveluineen ja verkostoineen koetaan jatkossakin mielenkiintoiseksi yhteisöksi, johon halutaan liittyä.

 

Ekosysteemisopimuksella ja EDIH -hankkeella kansallista yhteistyötä

Vuoden 2021 osalta mielenkiintoa yhteisöämme kohtaan varmasti lisäävät valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset, joissa Terveys- ja hyvinvointiteknologia on Kuopion painopistealue sekä käynnissä oleva EU komission EDIH valmistelu. Näissä molemmissa Kuopio Healthilla on varmasti oma roolinsa, mutta niistä lisää seuraavassa kvartaalikatsauksessa.

 

Pysytään Terveinä!

Aki Gröhn, Toimitusjohtaja, Kuopio Health