Palvelut

Kuopio Health tarjoaa palveluja jäsenilleen sekä muille toimijoille. Sitoutunut verkostomme mahdollistaa laajan osaamisprofiilin ja edistää kaikkien osapuolten menestystä. Tuomme yritykset, tutkijat, liiketoiminnan ja loppukäyttäjät saman pöydän äärelle sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lue tältä sivulta lisää erilaisista palvelukokonaisuuksista, joissa voimme auttaa juuri Sinua.

Tapahtumat & työpajat

Järjestämme yhteistyössä paikallisen, kansallisen ja kansainvälisten verkostojemme kanssa tapaamisia, työpajoja ja tapahtumia. Kuopio Healthin jäsenille suunnattuja tapahtumia voi olla esimerkiksi erilaiset koulutukset tai ideariihet. Tarjoamme myös avoimia tapahtumia. Tuleviin tapahtumiin voit tutustua Tapahtumat-sivulla.

Yhteistyö ja verkostojen kehittäminen ovat Kuopio Health ytimessä. Tapahtumat ja työpajat ovat erinomainen keino luoda uusia kontakteja.

Yhteisönä olemme yksilöä enemmän: Edistämme avoimen innovaatiokulttuurin kehittymistä.

Otathan yhteyttä jos Teillä on idea tai toive – Tehdään siitä yhdessä enemmän.

Hankkeiden valmistelu

Hankkeiden avulla voidaan kehittää yrityksellesi tai yhteisöllesi tärkeää asiaa sekä aktivoida ihmisiä yhteiskunnallisesti. Hankkeen takana on aina jokin idea tai innovaatio. Olemme mukana valmistelemassa hankkeita ajatuksesta hankekokoonpanojen selvitykseen.

Hankkeen suunnittelu on erittäin tärkeää sen onnistumisen kannalta. Suunnittelussa voi olla muun muassa seuraavia haasteita:

  • aikataulutus ja projektinhallinta
  • tiimin muodostus
  • rahoitus

Kuopio Health auttaa kaikissa hankesuunnittelun haasteissa kokemuksella ja verkoston tuomalla tuella. Otattehan yhteyttä jos Teillä on idea alueellisesta, kansallisesta tai kansainvälisestä hanketyöstä – Rakennetaan siitä yhdessä onnistunut tiimi.

Vierailut ja verkostot

Edistämme asiantuntijoiden ja verkostojen välistä yhteistyötä. Järjestämme vierailuja verkostossamme, jäsenyrityksissämme sekä ekosysteemimme osaamista esitellen. Viemme osaamista verkostossamme esille ja saataville.

Vierailujen kautta asiantuntemus ei jää vain yhteen paikkaan, vaan tieto palveluista ja osaamisesta leviää muuallekin. Kuopio Healthin jäsenen voimavarana on poikkitieteellisyys, jonka ansiosta yhteistyötä voi syntyä erilaistenkin alojen välille.

Fasilitoimme tapaamisia ja vierailuja räätälöidysti pyynnöstä. Jos Teillä on tarve kehittää toimintaanne – Etsitään kumppanuuksia kohti kasvua yhdessä.

Ekosysteemin markkinointi

Kuopio Healthin jäsenyyden avulla saat yrityksesi esille muiden terveysalalla toimivien tekijöiden vierelle. Tuomme jäsenyrityksemme vaikuttavasti näkyville ja saataville verkostoissamme. Tavoitteemme on viedä osaamista maailmalle!

Kasvuohjelmat & kiihdyttämöt

Ota yhteyttä ja suunnitellaan miten voimme auttaa Sinua

Yhdessä olemme enemmän!

YHTEYSTIEDOT