Palvelut

Kuopio Health haluaa palveluidensa kautta avata inspiroivia mahdollisuuksia uusille ideoille ja innovaatioille, lisätä terveys- ja ravitsemisalan osaajien menestymisen mahdollisuuksia, sekä viestiä alueemme huippuosaamisesta. Sitoutunut ja monialainen verkostomme muodostaa laajan osaamisprofiilin, edistää kaikkien osapuolten menestystä sekä mahdollistaa uusien yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden löytymisen. Luomme puitteita yhteisten kehitysprojektien toteuttamiselle, sekä järjestämme monipuolisia tapahtumia ja koulutuksia.

Lue lisää erilaisista palveluista, joiden avulla voimme auttaa juuri Sinua.

 

Tapahtumat & työpajat

Järjestämme yhteistyössä laajan verkostomme kanssa monipuolisia tapaamisia, työpajoja ja tapahtumia, joiden kautta pyrimme varmistamaan jäsentemme jatkuvan uudistumisen muutoksen pyörteissä. Kuopio Healthin jäsenille suunnattuja tai kaikille avoimia tapahtumia ovat mm:

  • Avoimet innovaatiofoorumit ja ideariihet
  • Fasilitoidut yhteiskehittämisen työpajat
  • Monipuoliset valmennus- ja koulutustilaisuudet
  • Kansalliset ja kansainväliset messut
  • Muut matalan kynnyksen verkostotapaamiset

Yhteisönä olemme yksilöä enemmän: Edistämme avoimen innovaatiokulttuurin syntymistä ja kehittymistä.

Otathan yhteyttä jos Sinulla on idea tai ajatus – Tehdään siitä yhdessä enemmän!

Hankkeiden valmistelu

Hankkeiden avulla voidaan kehittää yrityksellesi tai yhteisöllesi tärkeää asiaa sekä aktivoida ihmisiä yhteiskunnallisesti. Hankkeen takana on aina jokin idea tai innovaatio. Olemme mukana valmistelemassa hankkeita ajatuksesta hankekokoonpanojen selvitykseen.

Hankkeen suunnittelu on erittäin tärkeää sen onnistumisen kannalta. Suunnittelussa voi olla muun muassa seuraavia haasteita:

  • aikataulutus ja projektinhallinta
  • tiimin muodostus
  • rahoitus

Kuopio Health auttaa kaikissa hankesuunnittelun haasteissa kokemuksella ja verkoston tuomalla tuella. Otattehan yhteyttä jos Teillä on idea alueellisesta, kansallisesta tai kansainvälisestä hanketyöstä – Rakennetaan siitä yhdessä onnistunut tiimi.

Kehitysalustojen & osaamisen hyödyntäminen

Verkostoissamme on monitieteellisiä mahdollisuuksia tutkia, testata ja arvioida tuotteita sekä palveluja. Kehitysalustojen kautta pyrimme tuomaan yritykset, tutkimuksen ja elinkeinoelämän saman pöydän ääreen. Innovaatiot saavat vahvan pohjan, kun niiden vaikuttavuutta pystytään arvioimaan yhteiskuntatasolta aina yksittäisen ihmisen elämään. Isossa kuvassa jäsenemme pyrkivät toiminnallaan kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämiseen.

Otattehan yhteyttä jos Sinulla on kysymys tai ajatus, jota haluat lähteä ratkaisemaan – Tehdään siitä yhdessä entistä parempi.

Vierailut ja verkostot

Edistämme asiantuntijoiden ja verkostojen välistä yhteistyötä. Järjestämme vierailuja verkostossamme, jäsenyrityksissämme sekä ekosysteemimme osaamista esitellen. Viemme osaamista verkostossamme esille ja saataville.

Vierailujen kautta asiantuntemus ei jää vain yhteen paikkaan, vaan tieto palveluista ja osaamisesta leviää muuallekin. Kuopio Healthin jäsenen voimavarana on poikkitieteellisyys, jonka ansiosta yhteistyötä voi syntyä erilaistenkin alojen välille.

Fasilitoimme tapaamisia ja vierailuja räätälöidysti pyynnöstä. Jos Teillä on tarve kehittää toimintaanne – Etsitään kumppanuuksia kohti kasvua yhdessä.

Ekosysteemin markkinointi

Kuopio Healthin jäsenyyden avulla saat yrityksesi esille muiden terveysalalla toimivien tekijöiden vierelle. Tuomme jäsenyrityksemme vaikuttavasti näkyville ja saataville verkostoissamme. Tavoitteemme on viedä osaamista maailmalle!

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme

Yhdessä olemme enemmän!

YHTEYSTIEDOT