Palvelut

Kuopio Health haluaa palveluidensa kautta avata inspiroivia mahdollisuuksia uusille ideoille ja innovaatioille, lisätä terveys- ja ravitsemisalan osaajien menestymisen mahdollisuuksia, sekä viestiä alueemme huippuosaamisesta. Sitoutunut ja monialainen verkostomme muodostaa laajan osaamisprofiilin, edistää kaikkien osapuolten menestystä sekä mahdollistaa uusien yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden löytymisen. Luomme puitteita yhteisten kehitysprojektien toteuttamiselle, sekä järjestämme monipuolisia tapahtumia ja koulutuksia.

Lue lisää erilaisista palveluista, joiden avulla voimme auttaa juuri Sinua.

 

Tapahtumat & työpajat

Järjestämme yhteistyössä laajan verkostomme kanssa monipuolisia tapaamisia, työpajoja ja tapahtumia, joiden kautta pyrimme varmistamaan jäsentemme jatkuvan uudistumisen muutoksen pyörteissä. Kuopio Healthin jäsenille suunnattuja tai kaikille avoimia tapahtumia ovat mm:

  • Avoimet innovaatiofoorumit ja ideariihet
  • Fasilitoidut yhteiskehittämisen työpajat
  • Monipuoliset valmennus- ja koulutustilaisuudet
  • Kansalliset ja kansainväliset messut
  • Muut matalan kynnyksen verkostotapaamiset

Yhteisönä olemme yksilöä enemmän: Edistämme avoimen innovaatiokulttuurin syntymistä ja kehittymistä.

Otathan yhteyttä jos Sinulla on idea tai ajatus – Tehdään siitä yhdessä enemmän!

Hankkeiden valmistelu

Hankkeet toimivat katalysaattorina innovaatioiden jalostamisessa, kaupallistamisessa ja ideoiden konkretisoinnissa. Uskomme, että aktiivisella hankekoordinoinnilla pystymme luomaan aidosti vaikuttavaa, hankkeiden avulla tehtävää alueen kehitystyötä.

Kuopio Health auttaa sinua:

  • Hankeaihion jatkojalostamisessa
  • Kumppaniverkoston ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisessa
  • Rahoitusmahdollisuuksien arvioinnissa
  • Kv-väylien ja kumppaniverkostojen hyödyntämisessä
  • Jo olemassa olevien hankkeiden kartoittamisessa

Pyrimme linkittämään oikeat ihmiset oikeiden asioiden äärelle ja varmistamaan monitieteellisen yhteistyön. Keskitetyllä hankekoordinoinnilla meillä on mahdollisuus rakentaa sirpaleisesta hankekehittämisestä vaikuttavaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. Tavoitteemme on varmistaa, että yritys- ja asiakasnäkökulma tulevat esiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Ota yhteyttä, jos haluat olla rakentamassa vaikuttavaa hanketoimintaa.

Kehitysalustojen & osaamisen hyödyntäminen

Verkostoissamme on monitieteellisiä mahdollisuuksia tutkia, testata ja arvioida tuotteita sekä palveluja. Kehitysalustojen kautta pyrimme tuomaan yritykset, tutkimuksen ja elinkeinoelämän saman pöydän ääreen. Innovaatiot saavat vahvan pohjan, kun niiden vaikuttavuutta pystytään arvioimaan yhteiskuntatasolta aina yksittäisen ihmisen elämään. Isossa kuvassa jäsenemme pyrkivät toiminnallaan kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämiseen.

Otattehan yhteyttä jos Sinulla on kysymys tai ajatus, jota haluat lähteä ratkaisemaan – Tehdään siitä yhdessä entistä parempi.

Vierailut ja verkostot

Olemme sitoutuneet edistämään monialaista yhteistyötä ja avoimuutta. Meidän tehtävämme on saattaa ihmisiä yhteen.

Järjestämme monipuolisia vierailuja ja tapaamisia verkostomme eri toimijoiden välillä, sekä kutsumme Kuopioon mielenkiintoisia tahoja. Järjestämme toiveiden mukaan myös yhteistyöneuvotteluita, sekä yhteisvierailuja.

Jos sinulla on tarve uudistua – Etsitään kumppanuuksia kohti yhteistä kasvua ja kukoistusta.

Ekosysteemin markkinointi

Kuopio Healthin jäsenyyden avulla saat yrityksesi esille muiden terveysalalla toimivien tekijöiden vierelle. Kunnianhimoinen tavoitteemme on rakentaa Kuopio Healthin osaamisesta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistettua huippuosaamisen brändiä. Osuuskuntamme koostuu ainutlaatuisesta osaamisesta, intohimosta ja yhteistyöstä – se on kilpailuetu, jonka haluamme näkyvän kaikessa tekemisessä.

Kasvuohjelmat & kiihdyttämöt

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme

Yhdessä olemme enemmän!

YHTEYSTIEDOT