| Kategoria: Menestystarinat

”Haluan ajan mittaan nähdä, että meillä on useita merkittäviä sijoituskierroksia ulkomaisilta
pääomasijoittajilta. Näille kansainvälisille sijoittajille täytyy tietenkin löytää paikallisia
sijoittajakumppaneita.”

Kasvu innostaa Innovestoria – myös Kuopio Healthissa

– Kasvu on se sana, joka jäsentää meidän kaikkea toimintaamme, kuvaa Innovestor Ventures Oy:n partneri Petri Laine.

Innovestor hallinnoi kolmea eri pääomarahastoa, joista on sijoitettu yli 90 suomalaiseen startup-yritykseen miltei kaikilla teknologia-alueilla. Näistä sijoituksista lähes kolmannes on Life Sciences, Health ja Medtech -alueilla.

Pääomarahastojen lisäksi Innovestor on aktiivinen toimija erilaisten kasvuohjelmien rakentajana. Tapahtumia ohjelmia ja tapahtumia tehdään startupeille sekä vakiintuneille yrityksille, jotka haluavat uudistua ja hakea kasvua.

Näistä tunnetuimpia ovat Kasvu Open -tapahtumat, joita järjestetään ympäri vuotta ja jotka huipentuvat vuosittain Jyväskylässä järjestettävään Kasvukarnevaaliin.

– Olemme tältä osin aktiivinen toimija sekä sijoittajana että kasvugeneraattorina. Siksikin haluamme rakentaa yhteistyötä kaikkien kotimaisten toimijoiden välillä. Ajattelemme, että kilpailu on maailmalla, ei täällä kotimaassa. Mitä enemmän suomalaiset startup-yritykset toimivat keskenään, sitä parempi, Laine huomauttaa.

Hänen mukaansa yhä useammat yrittäjät ymmärtävät, että Suomessa kotimarkkina on pieni ja kasvu on haettava kansainvälisesti. Mitä tuoreempi yrittäjäpolvi, sitä aktiivisemmin haetaan yhteistyömahdollisuuksia.

– Digitaalisuus avaa kilpailukenttää myös yhtiöille, jotka tulevat kartalta katsottuna vähän syrjemmästä. Uskon, että suomalaiset yritykset ovat hyötyjiä, ja digital health -ratkaisut ovat erityisen mielenkiintoisia.

 

Petri Laine
Matkaan maailmalle

Innovestor Ventures liittyi Kuopio Healthin jäseneksi vuoden 2020 keväällä. Yrityksessä oli kylläkin seurattu toimintaa jo jonkin aikaa ja todettu, että yhteisö vaikuttaa mielenkiintoiselta: Kuopio-nimestä huolimatta tavoitellaan maan ja maailman laajuisia verkostoja.

Petri Laine uskoo, että Kuopio Healthin avoin innovaatioekosysteemi voi hyötyä Innovestorin vahvoista kansainvälisistä sijoittajaverkostoita.

– Voimme tuoda jäsenyhtiöitä esille, jos tiedämme, että kumppanimme Euroopassa hakee tietyntyyppistä kohdetta. Olemme avoimia ja haluamme auttaa kaikkia yhtiöitä, vaikka ne eivät olisi meidän kohdeyhtiöitämme, jos meillä on siihen mahdollisuus. Uskomme, että hyvää kannattaa laittaa kiertämään!

Laine kertookin suositelleensa useille kohdeyhtiöille Kuopio Healthiin liittymistä. Toisaalta ketään ei voi
käskeä, innovaatioekosysteemin hyödyt ja sen tuoma lisäarvo pitää nähdä itse. Innovestorin kannalta Kuopio Healthissa kiinnostaa tutustua hankevirtaan, mielenkiintoiset jäsenyhtiöt ja yhteistyön syventäminen Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Tulevaisuuden suhteen Petri Laine muistuttaa, että kehitystyötä tehdään pitkäjänteisesti. Lyhyelle aikavälille ei pidä ladata liian kovia odotuksia, mutta pitkällä aikajänteellä tavoitteet täytyy asettaa kunnianhimoisesti.

– Haluan nähdä, että Kuopio Health auttaa luomaan tänne useamman merkittävän health-alan yrityksen. Lisäksi haluan ajan mittaan nähdä, että meillä on useita merkittäviä sijoituskierroksia ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Näille kansainvälisille sijoittajille täytyy tietenkin löytää paikallisia sijoittajakumppaneita.

Lainetta ilahduttaa, että Kuopioon on perustettu alueellinen pääomasijoitusyhtiö Nostetta Ventures. Se kertoo hänen mukaansa osaltaan siitä, että Kuopion talousalueella halutaan panostaa kasvuun.

– Innovestor haluaa osaltaan olla mukana siinä pöhinässä!

Lue lisää Innovestorista

Lue lisää jäsenyydestä