| Kategoria: Uutiset

Kuopio Health järjesti Student & Business Meet online-tapahtuman 22.4.2021. Tapahtuma toi yhteen terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusalan tulevaisuuden osaajat ja potentiaaliset työllistäjät. Tavoitteena oli käynnistää Kuopio Healthin opiskelijayhteistyö, jonka kautta osuuskunnan jäsenet voivat tulevaisuudessa hyödyntää korkeatasoista osaamista ja ajankohtaista tietämystä. 

Ajatus tapahtuman pilotoinnista syntyi, kun tapasimme alkuvuodesta Kuopion ainejärjestöjä ja opiskelijakunnan. Keskustelujen pohjalta syntyi idea opiskelijayhteistyötapahtumasta, jossa Kuopion ainejärjestöt ja yritykset pääsevät esittelemään toimintaansa.

Tapahtumassa kuultiinkin tulevaisuuden mahdollisuuksista ja tutustuttiin kiinnostaviin alan toimijoihin. Tilaisuus oli avoin ja kaikki aiheesta kiinnostuneet olivat tervetulleita.

Tilaisuus tutustua eri alojen opiskelijoihin

Ohjelman aloittivat Kuopion ainejärjestöt, joista mukana olivat Kuopion lääketieteen opiskelijat KuoLO Ry, biolääketieteen opiskelijat Kulti Ry, yhteiskunta- ja terveystieteiden opiskelijat TERHO Ry, Savonian tietotekniikan opiskelijat, sekä ravitsemustieteen opiskelijat Retikka Ry. Esitykset tarjosivat hyvän mahdollisuuden tutustua eri alojen opiskelijoihin.

Yrityksiltä vinkkejä ja tietoa työmahdollisuuksista

Kuopio Healthin jäsenyrityksistä mukana olivat Medikro Oy, Kuopio Center for Gene and Cell Therapy KCT, BIOPOTENTIAL Oy ja Finnadvance Oy. Yritysten ohjelmat auttoivat opiskelijoita hahmottamaan minkälaisia töitä voi tehdä valmistuessaan ja mihin omaa osaamistaan voi myöhemmin soveltaa. Lisäksi kuultiin vinkkejä työ- ja harjoittelumahdollisuuksista.

Huomioita tulevaisuutta varten

Tapahtuman pilotoinnin yhteydessä nousi esiin muutama huomio tulevaisuuden varalle. Opiskelijayhteistyötapahtuman ajankohta on hyvä ajoittaa syksyyn tai alkuvuoteen jolloin kohderyhmä on aktiivisimmillaan kiinni opinnoissaan. Myös työ- ja harjoittelumahdollisuuksien haku on silloin monelle ajankohtaista. Lisäksi huomion arvoista on, että paras väylä opiskelijoiden tavoittamiseen näyttäisivät olevan heidän omat ainejärjestönsä. Viestin eteenpäin vieminen ja markkinointimateriaalit kannattaakin valmistella niin, että ainejärjestöt voivat niitä helposti ja vaivattomasti jakaa omissa kanavissaan. Näin tavoitetaan suoraan pääasiallinen kohderyhmä. 

Tästä on hyvä lähteä rakentamaan Kuopio Healthin opiskelijayhteistyötä!

Teksti: Ville Pihlajamäki, Kuopio Health