| Kategoria: Menestystarinat

”Luottamuksellinen ystävyysyritysten yhteisö, jota terveysala yhdistää ja jossa haluamme toisillemme hyvää.”

Diagnostiikkalaboratorio Movet etenee kasvu-uralla

Kuopiolainen Movet Oy on diagnostiikkalaboratorio, joka tarjoaa palveluita kaikille eläinten kanssa työtä tekeville ja harrastaville. Asiakkaita ovat esimerkiksi eläinlääkärit, maataloustuottajat, tutkimustahot ja lemmikkien omistajat. 

Asiakkaat sijaitsevat ympäri Suomea, ja laboratorionäytteet kulkevat postitse Kuopiossa sijaitsevaan laboratorioon. 

Vuodesta 2008 toiminut Movet työllistää nykyisin 25 työntekijää. 

– Olemme vahvassa kasvussa oleva yritys, ja tavoitteemme on kasvaa ja kehittyä tästä edelleen. Aiomme lisätä automaatiota ja toimialueita sekä laajentaa toimintaamme kansainväliseksi, kertoo palvelupäällikkö Tiina Rovio.

Movetin kehittämistoiminnan pohjana on asiakaspalvelu ja asiakaskokemus. Tavoitteena on olla asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman helppokäyttöinen laboratorio.

Tiina Rovio
Yhdessä kansainvälisille markkinoille

Suunnitelmat kansainvälistymisestä ovat yksi syy, miksi Movet on osa Kuopio Healthin avointa innovaatioekosysteemiä. Tiina Rovion mukaan heitä kiinnostaa olla mukana verkostossa, jossa jaetaan ja saadaan omaa osaamista. 

– Luottamuksellinen ystävyysyritysten yhteisö, jota terveysala yhdistää ja jossa haluamme toisillemme hyvää, hän visioi.

Toisaalta kiinnostaa jo kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten kokemukset, mutta lisäksi ajatuksena on, että ulkomaille on helpompi suunnata porukalla. 

Yhteinen intra tulisi tarpeeseen

Movet onkin toiminut aktiivisesti ekosysteemissä ja yrityksen toimitusjohtaja Ann-Marie Määttä on vaikuttanut hallituksessa osuuskunnan perustamisesta saakka.

– Toivomme toimintaan konkretiaa. Yritystahot ovat kiireisiä, eikä aikaa ole loputtomasti, jos asioita ei tapahdu, Tiina Rovio sanoo.

Konkreettinen asia, jonka Movet toivoisi pian toteutuvan, on yhteinen tiedotuskanava tai intra verkoston jäsenille. Siinä kukin yritys voi kertoa omista tarpeistaan ja toiveistaan. 

– En koe, että jäsenyritykset tuntevat toisiaan riittävän hyvin. Yhteistyön pohjalle tarvitaan enemmän tutustumista ja tietoa siitä, mitä voidaan tehdä yhdessä, Rovio huomauttaa.

Kun toiset yritykset ja niissä työtä tekevät ihmiset tulevat tutuksi, voi ongelman eteen tullessa saada helposti apua sen ratkaisemiseen. Mitä laajemmat verkostot, sitä todennäköisemmin juuri oikeanlaista apua löytyy.

Saman tiedotuskanavan kautta voisi levitä myös tieto ideoista ja yhteisistä koulutuksista, laitteista tai tapahtumista.

Yhteistyön vahvistuessa Kuopio Health voisi Rovion mukaan luoda houkuttelevan mielikuvan vahvasta yksiköstä, jonka puoleen kannattaa kääntyä ja johon kannattaa kuulua.

Lue lisää Movetista

Lue lisää jäsenyydestä