| Kategoria: Menestystarinat

”On tärkeää pitää kirkkaana mielessä tavoitteemme: miten luomme lisäarvoa jäsenillemme.”

Konkreettiset hyödyt yrityksille ovat tärkeitä

Mielestäni Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin toiminnassa on tärkeintä, että saamme aiempaa paremmin johdettua innovaatioita yrityksiin. Innovaatiot voivat lähteä esimerkiksi yliopiston tutkimuksista, ammattikorkeakoulun opetuksesta tai sairaalan käytännöistä.

Tämä kokonaispolku innovaatioista yrityksiin pitäisi saada paremmaksi ja nopeammaksi.

Eläindiagnostiikkalaboratorio Movet Oy, jonka toimitusjohtaja olen, lähti Kuopio Healthin toimintaan mukaan, sillä haluamme edistää yhteistä asiaa ja luoda konkreettista yhteistyötä jäsenyritysten välille.

Uskoisin, että konkretian esille tuominen ja sen ylläpitäminen onkin asia, jota tuon yritysedustajana Kuopio Healthin hallitukseen.

Ann-Marie Määttä
Yhteinen alusta kokoaa tiedon

Parhaimmillaan Kuopio Health voi tuoda osaamisen ja tekijät yhteen sekä tekemään yhdessä. Tämä voisi olla esimerkiksi sitä, että luomme verkkoon alustan, missä jäsenyritysten tekijät, resurssit, tieto ja koulutus kohtaavat. Sellaista olemme toivoneet ja kaivanneet.

Tällä hetkellä tieto on hajallaan ja piilossa. Ei yritysten verkkosivuilla surffaamalla löydä yhteistyökumppaneita tai ainakin se on todella työlästä. Sen sijaan jonkinlainen yhteinen intran tyyppinen rakenne loisi tehokkuutta kumppanien etsimiseen, kun jäsenet voisivat suljetussa yhteisössä esitellä luottamuksellisesti mahdollisuuksiaan ja tarpeitaan.

Tällaista kumppanuutta haluan olla edistämässä. Sitä kautta voimme luoda alueelle vaikuttavuutta, kun osaavien tahojen kesken toteutuu vahva yhteistyö.

Olemme luoneet Kuopio Healthin strategian ja määritelleet arvomme. Nyt pitää alkaa luoda asioita, jotka selkeästi hyödyttävät mukana olevia ja mukaan tulevia yrityksiä. Se on ensisijaisen tärkeä asia, jonka pitää perustua yrityksiltä selvitettyihin tarpeisiin.

On kuitenkin muistettava, että Kuopio Healthin rooli on ennen kaikkea mahdollistajana, ei niinkään tekijänä.

Kun korona-aika helpottaa, olisi mielestäni tärkeä luoda myös tapahtumia. Olemme olleet näytteilleasettajana joillakin virtuaalimessuilla ja koen, ettei se toimi yhtä hyvin kuin perinteisillä messuilla. Myös erilaiset yhteiset koulutukset, esimerkiksi laatustandardeihin liittyen, voisivat tuoda lisäarvoa.

Tavoite pidettävä kirkkaana

Kuopio Healthin hallitukseen lähdin, kun minua jo ihan alkuvaiheessa kysyttiin mukaan yritysedustajaksi. Halusin vaikuttaa ja viedä eteenpäin terveysosaamista sekä täällä Savossa että täältä muualle. Meilläkin on tavoitteena kansainväliset markkinat ja uskon, että siihen prosessiin kaikki ympärillä oleva tieto ja kokemus tuo lisäarvoa – on helpompi edetä yhdessä.

Uskon tuovani hallitukseen nuorekkaan ja raikkaan naisjohtajan näkemyksen: yritysajattelun ketteryyttä ja näkökulmaa eri suunnasta kuin julkiset toimijat – kuitenkin kaikkia näkökulmia kunnioittaen. On tärkeää pitää kirkkaana mielessä tavoitteemme: miten luomme lisäarvoa jäsenillemme.

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ