Yhteisö
Suomen Biopankkien Osuuskunta – FINBB

Suomen Biopankkien Osuuskunta – FINBB

Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB:n tehtävä on kehittää Suomen terveys- ja biolääketieteellisen tutkimuksen kilpailukykyä tuomalla Suomen biopankkien ja niiden taustaorganisaatioiden tietovarannot tutkijoiden saataville. FINBB:n toiminta luo arvoa sen jäsenille ja omistajille tuottamalla palveluita kansallisella tasolla. FINBB on osuuskuntamuotoinen yritys, jonka omistajiaovat viisi hyvinvointialuetta, HUS, kuusi Suomen suurinta yliopistoa sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL). Jäsenbiopankkeja on kahdeksan. FINBB on toiminut tammikuusta 2020 lähtien eurooppalaisen biopankkiverkosto BBMRI-ERIC:n kansallisena koordinaattorina. Verkoston toiminnassa ovat mukana kaikki Suomen yksitoista biopankkia.

#Biopankki