| Kategoria: Uutiset

Vetrea on käynnistänyt pilottihankkeen, jonka kohteena on tehostettu teknologia-avusteinen kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen (TAKU). Tavoitteena on selvittää aivoverenkiertohäiriön (AVH) jälkeisen tehostetun kuntoutuksen vaikutukset kuntoutujien toimintakykyyn sekä niistä aiheutuviin kustannuksiin. Valtakunnallisestikin merkittävä hanke toteutetaan 1.1.2021–31.5.2022 välisenä aikana yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Fysiolinen kanssa.

Pilottihankkeessa selvitetään, voidaanko katkottoman kuntoutusprosessin ja tehostettujen kuntoutusmetodien avulla lisätä kuntoutujan toimintakykyä ja kuntoutusprosessin vaikuttavuutta. Kuntoutusta tehostetaan sekä muutaman viikon akuutin osastojakson, että kotiutumisen jälkeisen kuntoutuksen osalta. Kuntoutuksessa hyödynnetään mm. robotiikkaa, virtuaalisia menetelmiä, avokuntoutusryhmiä ja etävalmennusta.

LUE LISÄÄ