| Kategoria: Menestystarinat, Uutiset

Vetrea käynnistää Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkostohankkeen –  Vetrean johtama verkosto tähtää kuntoutuspalveluiden ja –liiketoiminnan kehittämiseen Pohjois-Savossa

Vetrean johtaman ELY:n ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueelle kuntoutusosaamisen ja -koulutuksen verkosto sekä liiketoimintamalli. Hankkeessa kehitettävä asiakaslähtöinen ja digitaalinen toimintamalli vastaa mm. Pohjois-Savon alueella kriittisiin palveluiden, resurssien ja asiakkaiden saavuttavuuden haasteisiin.  Lähes 3 vuotta kestävän hankkeen osatoteuttajia ovat Savonia, Savon ammattiopisto ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos. Lisäksi hankkeessa toimivat asiantuntijaroolissa KYS, Kansallinen neurokeskus, Talentree, Aducate sekä Tukipilari.