| Kategoria: Uutiset

”Hanke on juuri sitä ennaltaehkäisyä, jolla tuetaan ihmisten arkea, hyvinvointia ja terveellisiä valintoja. Konkreettista työtä, ei pelkkää puhetta”

Ainutlaatuinen kuljetusalan ammattikuljettajille suunnattu työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen hanke


Vuoden 2020 helmikuussa startanneen Vireeksi -hankkeen virallinen nimi on ”Raskaan
autokaluston kuljettajan työssä jaksamisen edistäminen (VIREEKSI)”. Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on edistää Pohjois-Savon alueella 201 kuljettajan työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Vireeksi eroaa yleisistä työssäjaksamisen hankkeista, koska sen yhteydessä sukelletaan ruohonjuuritasolle. Hankkeessa mukana oleville kuljettajille tarjotaan yksilöohjausta ergonomian, ravitsemuksen, liikunnan, unen ja palautumisen saralla, sekä etävalmennuksia ja hyvinvoinnin mittalaitteita. ”Tällaisella työkalupakilla teemme konkreettista työtä kuljettajien hyvinvoinnin eteen” kertoo projektipäällikkö Merja Ala-Kotila.

Hanketta jaksottavat lähipäivät, joista ensimmäiset olivat marraskuussa 2020. ”Päivillä tehtiin mittauksia liikkuvuuden, lihasvoiman ja kehonkoostumuksen osalta ja näin saatiin alkudataa kuljettajien terveyden- ja hyvinvoinnin tilanteesta.” Ala-Kotila kertaa. Seuraavilla lähipäivillä keskitytään enemmän motivoiviin elementteihin ja viimeisillä päivillä tehdään lopulliset mittaukset. Hankkeessa tehdään siis konkreettista hyvinvoinnin edistämisen työtä.

Vireeksi-tiimin kuuluvat Ala-Kotilan lisäksi yritysyhteistyövastaava Arto Kärkkäinen, liikunta-asiantuntija Eija Partanen-Kivinen, ravitsemusasiantuntija Sari Aalto, ergonomia-asiantuntija Katja Juntunen ja viestinnästä vastaava kuljettajien yhteyshenkilö Sonja Kärkkäinen.

Tarve hankkeelle on syntynyt, kun on alettu tunnistaa kuljettajien kohtaamia ongelmia, jotka liittyvät työn aiheuttamaan kuormitukseen. ”Kuljetusala on ehkä jopa epäkiitollisessa asemassa sen suhteen, että he ovat juuri niitä raskaan työn raatajia, mutta eivät ole laajalti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa” Ala-Kotila pohtii.

 

Vireeksi kolmessa vuodessa


Hanke alkoi 1.2.2020 ja päättyy 31.1.2023. Savonia AMK toimii päätoteuttajana ja Savon
ammattiopisto on mukana osatoteuttajan roolissa. Mukana olevia yrityksiä on 17 kappaletta ja budjetti hankkeelle on noin miljoona euroa. Rahoittajana toimii ELY-keskus ESR-rahoituksella.

Vireeksi -hankkeen Väinölänniemen kävelyryhmä

 

Taustalla huoli liikenneturvallisuudesta


Kuljettajakunta ikääntyy vauhdilla ja työ on todella raskasta. ”Yleisesti hyvinvoinnista, työkyvystä ja ohjaustyöstä puhuminen on trendikästä, mutta taustalla ovat vakavat ja kipeät asiat” Ala-Kotila sanoo. Hankkeen taustalla onkin kasvanut huoli liikenneturvallisuudesta. Kuljettajan terveydentila vaikuttaa myös kaikkiin muihin liikenteenkäyttäjiin.

 

Monipuolinen tarjonta mahdollistaa yksilön palvelemisen


Kuljettajilta mitataan kaksi kertaa hankeen aikana lihasvoima, liikkuvuus, kehonkoostumus ja
verenpaine. Lisäksi otetaan verikokeet. Mittalaitteet ovat kuljettajien käytössä koko hankkeen ajan ja ohjausta saa oman tarpeen mukaan. ”Emme ole rajanneet kuinka paljon ohjausta voi käyttää,lukuun ottamatta personal trainerin palveluja” Ala-Kotila kertoo.

 

Ennakko-oletukset syrjään


”Hankkeessa on mukana mahtavia ihmisiä ja jo tähän mennessä osa heistä on saanut aikaan huikeita tuloksia” Ala-Kotila kertoo. Ennakko odotukset onkin sysätty syrjään ja lähdetty tutustumaan ihmisiin yksilöinä. Pienistä asioista on voitu saada suuriakin oivalluksia. Erityisesti ruokailuun liittyvillä muutoksilla on ollut vaikutusta jaksamiseen. Eväitä on myös saatu parempaan palautumiseen ja uneen. Liikunta on myös tuonut lisää jaksamista hankkeeseen osallistuville kuljettajille.

”Hanke on juuri sitä ennaltaehkäisyä, jolla tuetaan ihmisten arkea, hyvinvointia ja terveellisiä valintoja. Konkreettista työtä, ei pelkkää puhetta. Tulevaisuudessa toivottavasti vuoro- ja yötyötä tekevät ihmiset nousevat paremmin esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kuljettajan työ ei välttämättä juuri näy, mutta nautimme sen hedelmistä päivittäin” Ala-Kotila sanoo.

LUE LISÄÄ VIREEKSI -HANKKEESTA

Teksti: Ville Pihlajamäki, Kuopio Health