| Kategoria: Uutiset

“Nyt varsinkin, kun olemme siirtymässä hyvinvointialueeseen, tarvitaan entistä enemmän muuntautumiskyvykkyyttä ja monialaista osaamista.”

Digisyrjäytymistä vastaan kehittämällä liiketoimintaa ja digitalisaatiota

 

Helmikuussa 2020 käynnistynyt SOPIEN 2.0 -hanke on nimensä mukaisesti jatkoa aiemmalle SOPIEN-hankkeelle. Alkuperäinen toteutus koettiin sosiaali- ja terveysalan pienten yritysten kannalta tarpeelliseksi ja se sai toivottua jatkoa heti päätyttyään.

Hankeen tavoitteena on sote toimialan toimijoiden liiketoiminnan kehittäminen digitaalisia menetelmiä hyödyntäen sekä monipuolisten koulutusten tarjoaminen niin, että hankkeen jäsenet ovat toimintakykyisempiä tuottamaan palveluja hyvinvointialueella. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua sekä yhteistyötä toimijoiden ja julkisen sektorin kanssa.  Sopien 2.0 -hanke on mukana asiantuntijana Pohjois-Savon hyvinvointialueen yrittäjäiltapäivissä Kauppakamarin sekä Savon yrittäjien lisäksi. 

SOPIEN 2.0 tarjoaakin tietoa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, sekä digitaalisten järjestelmien käyttöönottoon. “Digisyrjäytymistä vastaan voidaan toimia liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä. Yksinyrittäjistä ja mikroyrittäjistä puhuttaessa on yleistä, että digitaalisuuden haltuunotto on vielä vaiheessa.” kertoo yritysasiantuntija Minna Saario.

Hankkeeseen osallistujille tarjotaan digitaalisin menetelmin toteutettuja valmennuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa Kanta-valmiudet, juridiikka ja Lean-ajattelu. “Nyt varsinkin, kun olemme siirtymässä hyvinvointialueeseen, tarvitaan entistä enemmän muuntautumiskyvykkyyttä ja monialaista osaamista.” Saario pohtii.

 

 

Konkreettisiin kehittämistoimiin ammattilaisten kanssa

 

​​Päätoteuttajana hankkeessa toimii Navitas Kehitys Oy ja osa-toteuttajina ovat mukana Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Iisalmen kaupunki, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Kehittämisyhtiö Witas Oy. Osatoteuttajat hyödyntävät myös oman alueensa yrityskehittämisen organisaatioita. “Kuopion alueella hyödynnämme apuna myös esimerkiksi Kuopio Living Labia, Business Center Pohjois-Savoa, Kuopion kaupungin yrityspalvelua ja DigiCenteriä”. Näin pääsemme konkreettisiin kehittämistoimiin monipuolisten ammattilaisten kanssa jotka voivat vaikuttaa yrityksen kehitykseen ja menestykseen.” Saario kertoo.

 “Meille on onnenpotku, että löysimme hankkeen ja olemmekin saaneet kullanarvoista apua. Uusien palvelujen testaaminen ja pilotointi on sote-kentässä haasteellista, eikä yrittäjillä välttämättä aina ole kaikkiin niihin rajapintoihin kosketusta joihin palvelua tarjotaan. SOPIEN 2.0 -hankkeen kautta saimme laajamittaisen mahdollisuuden testata palveluitamme.” kertoo hankkeessa mukana olevan MEDI Connectionin Irja Suokas.

 Myös Heart2Save Oy:n toimitusjohtaja Helen Jäntti on vakuuttunut hankkeen hyödyllisyydestä. “Olimme mukana myös ensimmäisessä SOPIEN hankkeessa ja pääsemme hyödyntämään asiantuntemusta, verkostoa ja sparrausta jatkossa uuden hankkeen tiimoilta. Osallistumme myös muutamaan koulutukseen.”

 

Tulevaisuudessa entistä vahvempaa yhteistyötä

 

Saario toivoo tulevaisuudelta entistä vahvempaa yhteistyötä eri organisaatioiden välille. “Voisimme houkutelle muualta Suomesta ja myös maailmalta yrittäjiä tänne, kun jaamme tietoa eri mahdollisuuksista.”

Pienten matkansa alkutaipaleella olevien yritysten kannalta verkoston ristiin hyödyntäminen voisi olla varmasti hedelmällistä lähi-asiakkuuksien ja erilaisten yhteistoimintamallien löytämiseksi. pohtii Heart2Saven Helena Jäntti.

 Hankkeeseen otetaan vielä mukaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä mukaan! Tutustua koulutuksiin ja hankkeeseen TÄÄLLÄ!

LUE LISÄÄ SOPIEN 2.0 -HANKKEESTA

Teksti: Ville Pihlajamäki, Kuopio Health