| Kategoria: Uutiset

Terveystaloustieteen ja vaikuttavuustutkimuksen asiantuntijayritys ESiOR Oy, Yliopiston Apteekki, Itä-Suomen yliopiston apteekki ja lääkeyritys UCB Pharma Oy Finland tutkivat kattavasti suomalaisten epilepsiapotilaiden ja heidän läheistensä tietoisuutta epilepsiasta ja tyytyväisyyttä sen hoitoon. Vastaavia asioita ei tietojemme mukaan ole aiemmin Suomessa tutkittu. Vastaajat sähköiseen tutkimuskyselyyn tavoitettiin Yliopiston Apteekin ja Itä-Suomen yliopistoapteekin kautta. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä peräti 388:n potilaan tai läheisen vastaukset. Tutkimuksen keskeiset tulokset on julkaistu Dosis-tiedelehden tuoreessa numerossa 3/2022.

Vastauksista nousi esille monia mielenkiintoisia löydöksiä. Noin puolet potilaista ja heidän läheisistään koki, että he tietävät tarpeeksi epilepsiasta. Melkein sama määrä halusi tietää sairaudesta ja sen hoitovaihtoehdoista enemmän. Sairauden ja sen hoitojen ymmärtäminen onkin oleellista, kun potilas samalla toivoo osallistumista hoitopäätöksien tekemiseen. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heidän henkilökohtainen tilanteensa huomioitiin hoidon suunnittelussa todella hyvin tai jonkin verran, mutta loput olivat toista mieltä. Yli 90 prosenttia vastaajista oli kuitenkin tyytyväisiä sairauteen liittyvien kohtausten hallintaan ja hoitavaan lääkäriin. Vastauksien mukaan sitoutuminen lääkehoitoon oli vahvaa.

Hoitotyytyväisyys liittyi moniin tekijöihin, kuten tyytyväisyyteen hoitavaa lääkäriä kohtaan, haluttomuuteen vaihtaa lääkitystä sekä sairauden ymmärtämiseen ja hoitopäätöksiin osallistumiseen. Potilaat arvostivat myös pysyvää hoitosuhdetta lääkärin kanssa, ja sitä, että henkilökohtaiset toiveet otetaan huomioon hoitoa suunniteltaessa, eikä heitä pyydetä ”opettelemaan elämään” haittavaikutusten kanssa.

ESiOR Oy kiittää lämpimästi jokaista vastaajaa ja yhteistyökumppania, jotka kaikki omalla panoksellaan tekivät tästä tutkimuksesta mahdollisen.

Linkki julkaisuun: https://dosis.fi/wp-content/uploads/2022/10/290-325_Dosis_3-22_Soini.pdf

Asia on esillä myös Dosis-webinaarissa 6 15.11.2022: https://www.farmasialiitto.fi/tapahtumakalenteri/dosis-webinaari-6.html

 

Lisätietoja

CEO Erkki Soini erkki.soini(at)esior.fi | +358400533971

 

ESiOR Oy on vuonna 2006 perustettu asiantuntijayritys, joka tarjoaa ratkaisuja, tutkimusta, konsultointia ja työkaluja parempien terveydenhuollon päätösten tueksi. Ydinpalveluita ovat terveydenhuollon tuotteiden, palveluiden ja prosessien arvon osoittaminen, vaikuttavuuden kehittäminen ja kustannusvaikuttavuuden edistäminen. Lisäksi tarjoamme tietoturvallista tiedonkeruuratkaisua ja Valvira-rekisteröityä tietoturvallista käyttötilaa nimeltään SPESiOR®. Tuemme asiakkaitamme monipuolisesta datasta muodostetun tiedon tuottamisessa, viestimisessä ja hyödyntämisessä.

https://esior.fi/

https://www.spesior.com/