| Kategoria: Uutiset

Ajankohtaista Savonian hyvinvointiteknologian vahvuusalalta  

Savonia-ammattikorkeakoulun  hyvinvointiteknologian vahvuusala tukee ja edistää hyvinvointipalveluiden ja uusien ratkaisujen kehittämistä ja soveltamista.  

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteiksi on valittu kolme aluetta: 

Uudet oppimisympäristöt 

Hyvinvointiteknologian vahvuusala kehittää erilaisia oppimisympäristöjä käyttäjälähtöisesti. Ammattilaisten koulutus tarvitsee erilaisia ketteriä oppimisympäristöjä, joissa voidaan hyödyntää esimerkiksi laajennettua todellisuutta tai pelillisyyttä tukemaan sisältöjen sisäistämistä. 

Tätä työtä on tehty mm. Sosiaali- ja terveydenhuollon virtuaaliset oppimisympäristöt -hankkeessa, jossa luotiin uusia virtuaalisia oppimisympäristöjä. Näissä ympäristöissä voi tutustua Savonia-ammattikorkeakoulun laboratorioihin, laitteisiin ja käyttöohjeisiin tai perehtyä KYSin tehohoidon tiloihin sekä ambulanssiin. Lisäksi hankkeessa on luotu kaksi oppimispeliä verinäytteenottoon ja Lääkelaskuihin. Lisätietoa hankkeen tuloksista voit käydä katsomassa: https://www.facebook.com/sotevihanke/ 

Sosiaali- ja terveysalalla toimivat ammattilaiset ja alan yrittäjyydestä kiinnostuneet saavat koulutusta yrittäjyyteen räätälöidysti. Koulutuksen erilaisissa kokonaisuuksissa käydään läpi mm. liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä, digitaalisuudesta, juridiikasta ja johtamisesta. Koulutus järjestetään sähköisessä oppimisympäristössä, joka mahdollistaa joustavan, aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Susanne Hämäläinen (susanne.hamalainen@savonia.fi).  

Kestävä sote – palvelutuotanto [mitä kestävydellä tarkoitetaan tässä – eli teksitssä tulisi vastata] 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita suunnataan yhtä enemmän ihmiskeskeisemmäksi vastaamaan asiakkaan tarpeita. Samaan aikaan digitalisaatio muuttaa terveydenhuoltoa ja tapaa toimia. Teknologia on tullut tukemaan työn tekemistä. 

Uusien palveluiden kehittyminen vaatii monialaista yhteistyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Tarjoomo-hankkeen tuloksena syntynyt osuuskunta, johon kuuluvat toimijat edistävät ikäihmisten hyvää elämää ja laadukasta kotona asumista. Osuuskunta varmistaa palveluiden laadun, turvallisuuden ja luotettavuuden sekä mahdollistaa palveluiden paremman löydettävyyden. Lisätietoja: www.tarjoomo.fi  

Palveluiden takaamiseksi alalla tarvitaan kehittää myös veto- ja pitovoimatekijöitä. Vuoden 2020 alusta hyvinvointiteknologian vahvuusala koordinoi Vetovoimainen vanhustyö -hanketta, joka kutsuu mukaansa kaikki vanhustyön organisaatiot ja yritykset Pohjois-Savon alueelta. Lisätietoja: www.vetovoimainenvanhustyo.fi 

Hyvinvoinnin kuluttajuuden murros 

Hyvinvointiteknologia mahdollistaa sairauden hoidosta hyvinvoinnin edistämiseen. Vireeksi -hankkeessa parannetaan kuljetusalalla toimivien ammattikuljettajien työhyvinvointia ja työkykyä kiinnittämällä huomiota palautumiseen, ravintoon ja työergonomiaan. Lisätietoja: merja.jalkala@savonia.fi 

Lisätietoja vahvuusalan toiminnasta ja hankkeista löydät: sht.savonia.fi   

Tulevia tapahtumia 

13.8.2020 Tulevaisuuden vastuulliset edelläkävijät: Kilpailijoista verkostotoimijoiksi 

Tule mukaan ja löydä oma kestävä edellä kävijyytesi! Valmennuksen jälkeen sinulla on oma roadmap kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden toimialojen kanssa. Lisätietoja: https://www.lyyti.in/vastuullisetedellakavijat_2   

9.9.2020 Tule hiomaan hissipuheesi kuntoon! Lisätietoja: https://www.lyyti.fi/reg/Pulukkamaki_pitching_2_8738  

8.10.2020 Tule hiomaan hissipuheesi kuntoon! Lisätietoja: https://www.lyyti.fi/reg/Pulukkamaki_pitching_3_8229  

4.11.2020 Tule hiomaan hissipuheesi kuntoon! Lisätietoja: https://www.lyyti.fi/reg/Pulukkamaki_pitching_4_0393   

Uutisia ja blogeja