| Kategoria: Uutiset

Business Finland on käynnistänyt uuden terveys- ja hyvinvointialan ohjelman: Health 360 Finland. Ohjelma vauhdittaa uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa tehostamaan terveydenhuoltoalaa ja sen vientiä. Vuoteen 2028 kestävässä ohjelmassa rahoitetaan tutkimus- ja kehitysprojekteja 80 miljoonalla eurolla.

Health 360 Finland -ohjelma edistää uuden teknologian soveltamista terveysalalla sekä kotimaassa että potentiaalisimmilla vientimarkkinoilla. Se auttaa suomalaiset toimijat mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja rakentaa suomalaisille yrityksille kohtaamismahdollisuuksia myös sijoittajien ja rahoittajatahojen kanssa.

Uuden ohjelmamme tavoite on, että ohjelman päättyessä terveysalalla on otettu käyttöön uutta teknologiaa, uusia liiketoimintamalleja ja työvoimapulaa on korvattu teknologisilla ratkaisuilla. Lisäksi terveyssektorille on tullut uusia yrityksiä toisilta toimialoilta. Esimerkiksi it-alan yritykset ovat havainneet terveyssektorin houkuttelevaksi ja ovat laajentaneet toimintaansa tälle sektorille.

Ohjelman kautta haluamme vivuttaa panostuksia sairaudenhoidosta terveydenhoitoon. Tästä suomalaiset yritykset saavat uusia liiketoiminta-avauksia ja vienti kasvaa.

Data laajempaan ja tehokkaampaan käyttöön

Suomessa kerätään paljon terveyteen liittyvää tietoa. Health 360 Finland -ohjelma edistää myös sitä, että yritykset käyttäisivät tätä dataa uusien terveysratkaisujen kehittämisessä. Muun muassa Euroopassa on kova kysyntä terveysdatan parempaan hyödyntämiseen niin terveyssektorin toiminnassa kuin uusien hoitomuotojen kehittämisessä.

Terveysalaa haastavat tällä hetkellä erityisesti väestön ikääntyminen, terveydenhuollon kustannusten jatkuvaa nousu ja terveydenhuollon työvoimapulan paheneminen.

– Health 360 Finland -ohjelman tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä kehittämään ja kaupallistamaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja, jotka helpottavat kuormittuneen terveysalan toimintaa, tiivistää ohjelman valmistelua johtanut asiantuntija Outi Tuovila Business Finlandilta.

Ohjelman toiminta käynnistyy välittömästi. Lanseeraustapahtuma asiakkaille, sidosryhmille ja medialle järjestetään 28.8.2024 Terveysteknologian vientipäivän yhteydessä.

Health 360 Finland -ohjelma tukee Business Finlandin Healthcare Reimagined 2035 -mission tavoitteita, kuten yksilöllisen digitaalisen terveydenhoidon edistämistä.

LUE ALKUPERÄINEN UUTINEN TÄÄLTÄ