| Kategoria: Uutiset

Digitaalisen terveyden aikakaudella terveys – ja hyvinvointidatan määrä kasvaa ja sen käyttötarkoitukset monipuolistuvat. Datan hyödyntämiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa liittyy paljon mahdollisuuksia mutta myös haasteita. Erityyppiset toimijat, kuten tutkimusinstituutiot, yritykset, sote-palveluiden tuottajat ja ekosysteemitoimijat, pyrkivät ratkomaan näitä haasteita. Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) -hanke edistää toimijoiden välistä yhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja kyvykkyyksien kehittämistä aihealueella. HYTKI hanketta on toteuttamassa toimijoita Oulusta, Jyväskylästä, Kajaanista, Kuopiosta ja Turusta.

Viiden alueen yhteistyönä rakennettavalla HYTKI-teemaverkostolla edistetään terveys- ja hyvinvointialan innovaatiotoimintaa ja luodaan edellytyksiä alan liiketoiminnalle, uusille tuotteille ja palveluille. Lisäksi pyrkimyksenä on tukea terveys- ja hyvinvointidatan hyödyntämistä osana ennaltaehkäisevää
terveydenhoitoa ja hyvinvointia edistävää kaupunkikehitystä.

Hankkeen toimilla tuetaan alueita terveysalan digitalisaatiossa sekä terveys- ja hyvinvointidatan toisiokäytössä. Sote-tietojen toissijaisen hyödyntämisen toimintamalleja kehitetään kansallisena verkostona, terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian painopisteiden mukaisesti.

HYTKI-teemaverkoston toiminnan lähtökohtana ovat yhteistyöalueiden toisiaan täydentävä osaaminen sekä jo meneillään oleva kehitystyö terveys- ja hyvinvointidatan hyödyntämisessä.

”Mukana olevat alueet ovat aluekehityksen painopisteissä lähellä toisiaan. Tämä luo hyvän pohjan verkostomaisen yhteistyön ja vertaisoppimisen kehittämiseen”, hankkeen johtaja Maritta Perälä-Heape Oulun yliopistosta kertoo.

HYTKI-hankkeessa rakennettavalla alueiden välisellä yhteistyöllä vahvistetaan Suomen asemaa terveyden digitalisaation kansainvälisellä kentällä.

”Tavoitteena on nostaa ja pitää Suomi yhtenä johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä Euroopassa”, Perälä-Heape sanoo.

Teemaverkosto toimeenpanee EU:n ja Suomen digitalisaatio-ohjelmia ja on vaikuttamassa tuleviin politiikka- ja ohjelmavalintoihin.

Tänä syksynä käynnistyvää hanketta koordinoi Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Hankkeen toteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kuopio Health, Oulun yliopisto, BusinessOulu ja Turku Science Park Oy. Hanke saa työ- ja elinkeinoministeriön alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön rahoitusta yhteensä 500 000 € vuoden 2023 loppuun saakka, ja rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lisätietoja: Maritta Perälä-Heape, Oulun yliopisto, maritta.perala-heape@oulu.fi, 040-6734159