| Kategoria: Ilmiöt, Uutiset

Tulevaisuusfoorumi: Kiertotalouden innovaatiot

Aika: 28.11.2019 klo 8:30-15:30
Paikka: Technopolis, Microkatu 1
Ilmoittautuminen: tästä

 • Kiertotaloudesta puhutaan paljon, mutta mitä se oikeastaan on käytännössä?
 • Miten olemassa olevat yritykset voisivat miettiä toimintaansta kiertotalouden näkökulmasta?
 • Miten kiertotalous voi edistää liiketoimintaa?

Liiketoimintamalleja kiertotalouteen liittyen on monia. Kuulemme niistä alueellisia esimerkkejä ja mietimme oma tai yhteistä toimintaa työpajassa.

8.30 Rekisteröityminen ja kahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Raisa Leinonen, Savonia-ammattikorkeakoulu

9.15 Paneelikeskustelu

 • Tuote palveluna
 • Tuotteen elinkaaren pidentäminen
 • Jakamisalustat
 • Kiertoketju
 • Palautuminen ja kierrätys

Panelistit: Antti Sarvela – Savon Siemen Oy, Essi Isokoski – Vaatelainaamo Noppa,  Jani Lehikoinen – Hydroline Oy, Heikki Hakkarainen – Telespro Oy

Puheenjohtaja: Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu

10.15 Esimerkkicaset pohjustuksena työpajoihin sekä jakaantuminen ryhmiin

10.30 Työpajoissa käydään läpi:

 • Mitä visioita ja unelmia teemaan liittyy?
 • Mitä on todellisuus?
 • Minkälaisia epäselviä haasteita kiertotalouteen liittyy?
 • Entä mitä ratkaistavia kysymyksiä sinulla on kiertotalouden ja oman toimintasi yhdistämisessä?

12.30 Työpajan tulosten esittely

13.30 Haastekilpailun esittely keväälle 2020
Kevään aikana yritysten haasteita työstetään Luova Veto! -hankkeen järjestämässä Kiertotalous Sprintissä. Case -tapaukset esitellään Kiertotalous -kasvuun vai karkuun 2 -seminaarissa 23.4.2020.

14.00 Tilaisuuden päätös

Tapahtumaa järjestävät:

Luova Veto! – Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina –hanke. Pohjois-Savon liiton rahoittaman hankkeen (EAKR) tavoitteena on laatia luovien alojen, taiteen ja kulttuurin maakunnallinen kehittämisohjelma ja toteuttaa kokeiluja luovan alan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi sekä toimintaedellytysten parantamiseksi Pohjois-Savossa. Lisätietoja: luovaveto.savonia.fi