Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kuopio Healthin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

Kuopio Health osk, Y-tunnus: 2995403-5
Microkatu 1, 70210 Kuopio
L-osa, 4. krs

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aki Gröhn, aki.grohn(at)kuopiohealth.fi

 1. Rekisterin nimi

Kuopio Healthin asiakasrekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuopio Health osk noudattaa tietosuoja (GDPR)- asetuksessa (EU) 2016/679 kuvattuja tietosuojavaatimuksia.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on myynnin, markkinoinnin ja sidosryhmäviestinnän (ml. uutiskirjeet) suunnittelu, toteutus, kehittäminen ja seuranta sekä kuopiohealth.fi -verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen. Henkilötietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi ja sisällön kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä liiketoiminnan kehittämiseksi luomalla rekisteröidyistä erilaisia profiileja.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tai rekisteröidyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten antaman suostumuksen perusteella (esim. suoramarkkinointi, uutiskirjeiden tilaus, yhteydenottopyyntö, kyselyt).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Keräämme, käsittelemme ja säilytämme seuraavia tietoja:
a) Yhteystiedot: Yhteydenottopyynnön jättäneen nimi, puhelinnumero ja sähköposti
b) Viesti: Yhteydenottopyynnön jättäneen viestin aihe sekä sisältö
c) Rekisteröidyn antamat suostumukset (esim. uutiskirje, suoramarkkinointi tai muu markkinointiviestintä)
d) Rekisteröidyn antamat muut tiedot (esim. vastaukset kyselyihin)
e) Kotisivuillamme olevien evästeiden avulla kerättävät mitattavat tiedot sivulla vierailijoista.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavan ajan. Perustellusta syystä henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidempään arkistointitarkoituksessa (esimerkiksi sopimukset).

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit
Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media
Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet
Yhteydenottolomakkeet ohjaavat tietosi osoitteeseen info(at)kuopiohealth.fi, jossa säilytämme yhteystietojasi seitsemän (7) vuotta.

Evästeet
Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan, kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään, asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa, tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa
Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Suostumuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään erillisessä suostumuksessa määritellyn ajan tai kunnes suostumuksen antaja peruuttaa suostumuksensa. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot hävitetään asianmukaisella tavalla.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Meille on ensisijaisen tärkeää, että henkilötietosi ovat turvassa. Henkilötietojasi käsittelevät vain Kuopio Health osuuskunnan työntekijät ja kaikki tallennettu tieto käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Profiloimme henkilötietoja vain jäsenyyden sekä palveluntarpeen perusteella. Emme profiloi Internetsivuiltamme saamaa tietoa markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole tilannut uutiskirjettämme, jossa tapauksessa lisäämme käyttäjän sähköpostiosoitteen hänen ilmoittamassaan muodossa Creamailer-ohjelmaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja tai niiden käyttöoikeutta ei luovuteta Kuopio Health osk:an ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta, ellei voimassa oleva lainsäädäntö muuta edellytä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Kuopio Health voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitettuna asiakirjana ja lähetetään postitse tai sähköpostilla kohdassa 2 olevien yhteystietojen mukaisesti. Kuopio Health voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 18.06.2024.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.