Paikka: Online/Zoom Järjestäjä: USBIMED Päivämäärä: 21.3.2024 - 18.4.2024 Kotisivu: https://new.express.adobe.com/webpage/Ou7WtRKSkNopq

Moduuli 1: 21.3.2024
Moduuli 2: 4.4.2024
Moduuli 3: 18.4.2024

Valmennuskokonaisuuden tavoite ja kohderyhmä:

Valmennuspaketit on tarkoitettu tuoteyrityksille, terveysteknologian tuotetestausympäristöille, tutkimushankkeille tai valmistajan roolissa toimiville terveydenhuollon yksiköille. Tavoitteena on auttaa turvallisuuskriittisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun viranomaisvaatimusten ja erityispiirteiden tunnistamisessa sekä käytännön toteutuksessa.

Valmennuskokonaisuuden sisältö:
Valmennuspakettiin kuuluu 3 moduulia. Valmennuksessa käydään läpi käytettävyyssuunnitteluprosessi markkinoille saattamiseksi sekä liitännäiset standardit ja dokumentaatiovaatimukset toimialan viranomaisvaatimusten näkökulmasta. Käyttöturvallisuuteen kytkeytyvien inhimillisten tekijöiden huomioon ottamista suunnittelussa pohditaan käytännön esimerkein sekä perehdytään käytettävyystestaukseen eräänä keskeisenä menetelmänä käytettävyyden arvioinnissa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (21.2.2024 mennessä)