Päivämäärä: 26.4.2024 - 29.5.2024

Terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rooli tulee painottumaan tulevaisuudessa. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti panostukset TKI-toimintaan vievät Suomen maailman huipulle, jonka takia rahoitusta nostetaan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Käytännön toiminnan tueksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi laaditaan toimeenpanosuunnitelma vuosille 2024–2027, missä määritellään tulevaisuuden toiminnan painopisteet ja vedetään toiminnalle suuntaviivat. Ohjelman päätavoitteina on edistää suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille, vahvistaa ekosysteemien houkuttelevuutta investoinneille ja luoda maaperää uudelle liiketoiminnalle.

Terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2024–2027 laaditaan yhdessä eri toimijoiden kanssa maalis-kesäkuun 2024 aikana. Yhteiseen valmisteluun sisältyy 5 alueellista sidosryhmätilaisuutta, jotka järjestetään Oulussa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa (15.5.2024) ja Helsingissä.

Alueellisissa tilaisuuksissa pääset mukaan vaikuttamaan alueenne tulevaisuuden TKI-toimintaan. Tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskustella, vaikuttaa ja luoda uusia kontakteja eri toimijoiden kanssa. Alueellisten tilaisuuksien tavoitteena on kuulla, tehdä yhteistyötä ja käydä avointa keskustelua kattavasti eri teemoista, jotta toimeenpanosuunnitelma vastaa konkreettisesti toimijoiden tarpeeseen. Tule siis vaikuttamaan ja verkostoitumaan alueellasi!

ILMOITTAUDU TÄÄLLÄ