Paikka: Zoom Järjestäjä: Kuopio Health Päivämäärä: 14.04.2021

Kuopio Healthin yritys/TKI-organisaatioiden yhteistyö- työryhmän toinen tapaaminen järjestetään 14.4.2021 klo 9-11. Agenda päivittyy myöhemmin.

Viime vuoden lopulla kävimme antoisan vuoropuhelun jäsenistön kanssa Kuopio Healthin toiminnasta. Jäsenistössä on tahtoa yhä aktiivisempaan ekosysteemin kehittämiseen ja paremman innovaatioympäristön luomiseen. Yksi erityisesti kiinnostava teema oli yritysten ja TKI- organisaatioiden välinen yhteistyö.

Teeman ympärille on nyt perustettu työryhmä, jossa jäsenet määrittelevät toiminnalle tavoitteet, työskentelytavat ja tehtävät konkreettiset toimenpiteet. Ryhmä on kokoontunut kerran ja organisoitunut asettaen alustavia tavoitteita vuodelle 2021. Puheenjohtajana toimii Hanna Lesch (KCT Oy). Työryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa oli yli 20 osallistujaa. Mukaan mahtuvat kaikki teemasta kiinnostuneet jäsenet!

Työryhmätyöskentelyn kautta jäsenistö osallistuu yhä aktiivisemmin Kuopio Healthin toimintaan. Haluamme tarjota aitiopaikan innovaatioympäristössä tehtävän kehitystyön seuraamiseen ja mahdollisuuden vaikuttaa tärkeiksi koettuihin asioihin.

Lisätietoja:
Kaisa Railanmaa
+358 50 532 1545
kaisa.railanmaa@kuopiohealth.fi