23.04.2024
Talent First-Health-scenen kehittämistyöpaja

Talent First-Health-scenen kehittämistyöpaja

Kutsu Health-scenen kehittämistyöpajaan. Kutsumme teidät jatkotyöstämään ajatuksia ja kehittämään ratkaisuja osaajien saannin edistämiseksi. Scene-verkostoyhteistyön tavoitteena hyvä tiedonkulku, kentän tarpeiden kartoittaminen ja toimenpiteiden edistäminen, yhteistyön mahdollisuudet, osaajien houkuttelu, yhteisön rakentaminen, alueellisen health-vetovoimaisuuden lisääminen, Health scenen tunnistaminen jne.

#Talent First