13.06.2023
UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 EAKR-hankkeen kick off

UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 EAKR-hankkeen kick off

Kuinka rakennetaan tulevaisuuden aivoterveyspolku ennaltaehkäisystä hoitoon ja miten tutkimus kytkeytyy UEF Aivotutkimusyksikön ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteistyössä alueen aivoterveyden edistämiseen? Miten hanke edesauttaa tutkimuksellisten löydösten tehokkaampaa translationaalista hyödyntämistä tulevaisuuden diagnoosi- ja hoitomenetelmiksi? Mikä on hankkeen rooli yritystoimintaa edistävänä osaamiskeskuksena terveysdatan, Itä-Suomen biopankin sekä digitalisaation luomien mahdollisuuksien alueellinen hyödyntämisen näkökulmasta?

#aivoterveys #digitalisaatio #terveysdata