| Kategoria: Uutiset

Siltana Oy toteuttaa kyselyn lääkehoidon toteutumisesta ja tuen tarpeesta arjessa yhteistyössä Kuopion Living Labin kanssa. Kuopio Living Lab on Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Kyselyn lopussa tiedustellaan kiinnostusta osallistua maalis-huhtikuussa 2021 järjestettävään kehitystyöpajaan. Mikäli vastaat tähän ’Kyllä’, sinua pyydetään täyttämään erillinen lomake, jossa tiedustellaan yhteystietoja. Kaikki annetut tiedot käsitellään luottamuksellisina.

Vastaathan kyselyyn viimeistään 8.3.2021. Kysely on jaettu neljään osa-alueeseen ja siihen vastaaminen kestää n. 12 minuuttia. Voit halutessasi jakaa kyselyä eteenpäin.

VASTAA KYSELYYN TÄSTÄ

Kiitos ajastasi ja panoksestasi terveyden edistämiseen!