| Kategoria: Uutiset

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on vaihtanut CyberKnife-tarkkuussädehoitolaitteensa uudempaan malliin, jolla hoidot ovat aiempaa nopeampia ja entistäkin tarkempia. Kehittyneempi laite soveltuu suuremmille hoitokohteille ja siinä on uusia kohdennusmenetelmiä. Ensimmäiset potilaat uudella CyberKnifella hoidettiin joulun alla.

Tarkkuussädehoidot KYSissä alkoivat vuonna 2012 Pohjoismaiden ensimmäisellä CyberKnifella, joka oli käytössä viime elokuuhun saakka. Laitteella hoitoa sai yli 2800 potilasta. Uudella CyberKnifella hoitoajat ovat lyhyemmät, ja näin ollen voidaan hoitaa enemmän potilaita samassa ajassa kuin ennen. Sädehoitoyksikössä arvioidaankin potilasmäärän jatkossa kasvavan. Potilaita tulee KYSiin tarkkuussädehoitoon kaikkialta Suomesta.

Eturauhassyöpä ja aivokasvaimet ovat usein soveltuvia tarkkuussädehoitolaitteella hoidettaviksi

Tarkkuussädehoidon suurin potilasjoukko on eturauhassyöpäpotilaat, joita on noin 60 % potilaista. Toinen suuri ryhmä on neurokirurgiset potilaat, joita on noin neljännes. CyberKnifella voidaan hoitaa myös keuhkokasvaimia sekä esimerkiksi maksassa tai nikamissa sijaitsevia syövän etäpesäkkeitä. Kovin laajojen kohteiden hoitoon, kuten rintasyövän liitännäissädehoitoon laite ei sovellu.

– Säteilyominaisuuksiltaan CyberKnifella annettava hoito on samanlaista kuin millä tahansa sädehoitolaitteella, mutta sen tarkkuuden ja lähes reaaliaikaisen kuvantaohjauksen ansiosta hoitojen toteutus on erityisen tarkkaa. Siksi sillä voidaan turvallisesti antaa hyvinkin suuria sädeannoksia, kertoo ylifyysikko Jan Seppälä.

Erona perinteiseen sädehoitoon on hoitokerran kesto. Yksi hoito CyberKnifella kestää hieman pidempään kuin perinteisellä sädehoitolaitteella, mutta hoitokäyntejä tarvitaan vähemmän. Tämä säästää sekä potilaan että yhteiskunnan resursseja muun muassa hoitoajassa ja -matkoissa.

CyberKnifella esimerkiksi eturauhassyövän paranemiseen tähtäävä ulkoinen sädehoitojakso kestää noin kaksi viikkoa. Hoitokertoja tarvitaan vain viisi, tavallisesti joka toinen arkipäivä. Yksi hoitokerta kestää noin 20–40 minuuttia, riippuen hoitokohteesta ja sädehoitosuunnitelmasta. Tavanomainen ulkoinen sädehoitojakso eturauhassyöpään kestää puolestaan noin kuukauden. Siinä potilas saa sädehoitoa 20 peräkkäisenä arkipäivänä ja hoitokäyntiin varataan noin 15 minuuttia yhdellä hoitokerralla.

CyberKnifella sädehoito kohdistuu tarkasti kasvaimeen ja säästää terveitä kudoksia

CyberKnifessa on kuvantaohjaus, joka tarkistaa sädehoidettavan kohteen sijainnin 15–75 sekunnin välein. Röntgenhoitajat valvovat kuvantaohjauksen toteutumista hoidon aikana ja seuraavat potilaan vointia. Hoidon aikana potilas on koko ajan sekä kuva- että ääniyhteydellä saavutettavissa. Hoidon jälkeen ei tarvita seurantaa sairaalassa, vaan potilas pystyy olemaan hoitokertojen välillä kotona.

Sädehoidon haittavaikutukset johtuvat hoitokohdetta ympäröivien terveiden kudosten altistumisesta säteille ja vaihtelevat elin- ja hoitokohtaisesti.

Esimerkiksi eturauhassyövän sädehoito voi aiheuttaa virtsaamisoireita ja toiminnallisia suolistohaittoja hoitojakson edetessä. Äkilliset haitat ovat yleensä varsin lieviä ja häviävät muutamissa viikoissa, viimeistään parin kolmen kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

– Hoidon tarkan kohdentamisen myötä sekä akuutit haitat että mahdolliset myöhäishaitat ovat todennäköisesti vähäisempiä kuin perinteisellä lineaarikiihdyttimellä annetun vastaavan sädehoidon. Vertailevia tutkimuksia kahden erilaisen sädehoidon toteutustavan kesken ei kuitenkaan vielä ole käytettävissä, toteaa apulaisylilääkäri Kristiina Vuolukka.

CyberKnife S7 eli seitsemännen sukupolven CyberKnife-versio maksoi 3,2 miljoonaa euroa. Laitteen käyttöikä on arviolta kymmenen vuotta. KYSin laite on 588. asennettu CyberKnife koko maailmassa eikä vastaavaa tarkkuussädehoitolaitetta ole muualla Suomessa eikä Pohjoismaissa. Vaihdon yhteydessä vanha CyberKnife myytiin varaosiksi Yhdysvaltoihin.

Artikkeli on julkaistu Pohjois-Savon hyvinvointialueen sivuilla 3.1.2024. Kuva: Pohjois-Savon hyvinvointialue.

ALKUPERÄINEN ARTIKKELI TÄÄLLÄ