| Kategoria: Uutiset

Oletko mukana terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä dataa ja tekoälymenetelmiä hyödyntävässä projektissa, josta haluaisit kertoa muille aihealueen toimijoille? Oletko kehittänyt niihin liittyvän ratkaisun, josta alan toimijoiden olisi tärkeää tietää?

Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi, eli HYTKI-hanke rakentaa viiden alueen ekosysteemien yhteistyöllä kansallista verkostoyhteistyötä, joka edistää terveys- ja hyvinvointialan datapohjaista innovaatiotoimintaa. Projektin yhtenä tehtävänä on tiedon kerääminen ja välittäminen datan hyödyntämiseen ja analytiikkaan liittyvistä kokeiluista ja ratkaisuista. Tätä tiedon keräämistä ja välittämistä varten on järjestetty kysely kokeilujen ja ratkaisujen kartoittamiseksi. Kyselyn vastauksista koostetaan katsauksia meneillään olevista ja uusista projekteista ja tehdään nostoja onnistuneista ratkaisuista ja hyödyllisistä opeista.

LUE LISÄÄ JA KÄY VASTAAMASSA KYSELYYN TÄÄLLÄ