| Kategoria: Uutiset

Valtio on solminut Kuopion kanssa terveys- ja hyvinvointiteknologian sekä vesiosaamisen innovaatiotoimintaa vahvistavat ekosysteemisopimukset 9.2.2021. Sopimuksilla kehitetään kansainvälisesti vetovoimaisia innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vaikuttavuutta. Verkostojen kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin, mutta ne kaikki liittyvät laajoihin ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys. Kaikkiaan sopimuksia solmittiin 16 kaupunkiseudun kanssa.

LUE LISÄÄ