Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa

 

Hankkeen kesto: 1.9.2022-31.10.2024

Hankkeen kuvaus: Vuoteen 2027 ulottuva Kuopion ekosysteemisopimuksen terveys- ja hyvinvointiteknologian strategisen painopistealueen visio on: ”Kuopion Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö älykkäille terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuille.” Ekosysteemisopimuksen tavoitteena on mahdollistaa terveydenhuollon muutosta kestävään ja ennaltaehkäisevään suuntaan sekä luoda älykkäiden ratkaisujen kehittämisellä merkittävää liiketoimintaa. Tässä keskiössä on Kuopio Health – ekosysteemin kehittyminen Suomen johtavaksi tutkimus-, kehitys ja innovaatioalustaksi terveysdatalähtöisille älykkäille ratkaisuille.

Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettisia toimenpiteitä matkalla kohti ekosysteemin visiota. Ekosysteemisopimuksessa mainittujen älykkäiden ratkaisujen osalta tavoitteena on luoda suunnitelma ekosysteemiin innovaatioaihioiden tukemiselle. Lisäksi tavoitteena on luoda yhteiskehittämisen kautta ehdotus tulosperusteisen ja datalähtöisen vaikuttavuusmallin rakentamiselle muistiterveyden edistämiseen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn. Terveysdatan osalta hankkeen tavoitteena on kasvattaa ja parantaa terveys- ja hyvinvointidataan liittyvää yhteistyötä, luoda suunnitelma terveysdatan hyödyntämiselle ja kartoittaa kliinisessä lääketutkimuksessa käytettävä infrastruktuuri. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan ekosysteemin näkyvyyden ja tunnettuuden kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen tuloksena ekosysteemissä syntyvien innovaatioiden kypsyminen kohti kaupallistamista vauhdittuu, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välinen yhteistyö tiivistyy, ja kansainvälistyminen edistyy. Hankkeen konkreettinen tulosaineisto koostuu kartoituksista, tiekartoista, toimenpide-ehdotuksista ja suunnitelmista, joiden avulla avoimen innovaatioekosysteemin toimintamalliin perustuvaa yhteistyötä viedään käytännössä eteenpäin.

Hanke on osa ryhmähanketta Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa. Osahankkeen toteuttajaosapuolia ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon hyvinvointialue.  

Hankkeen rahoitus: Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Päärahoittaja: 

 

Muut rahoittajat:      

MATERIAALIPANKKI

 

Yhteyshenkilö:
Kimmo Solehmainen
Development Manager
kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi
+358 40 848 5034