| Kategoria: Uutiset

Kuopio Health toteutti kesällä jäsenkyselyn. Yli 80 % vastanneista kokee Kuopio Healthin toiminnan hyödylliseksi, tai erittäin hyödylliseksi. Kontaktit, verkostot ja yhteistyömahdollisuudet korostuvat hyödyissä. Haluttavista palveluissa nousivat esiin tapahtumat, erilaiset tilaisuudet, tiedon välittäminen, match-making ja hankekoordinaatio. Koronan tuomat rajoitukset kuitenkin näkyvät toiminnassa, ja lähes 64% koki, että tilaisuuksia ja tapahtumia voisi olla vielä enemmänkin.

Kaikki vastanneet pitivät joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että KH tekee
hankevalmisteluja/koordinoi sitä, helpottaa julkisten ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä KH toimintaa myös kansainvälisesti. Vastanneista yli 90% oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen KH:n viestintään ja KHn toimintaa kokonaisuudessa oli n. 82% tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

Asioita, joihin jä senet olivat erityisen tyytyväisiä olivat: viestintä, alueellinen yhteistyö, aktiivisuus, toiminnan kehittyminen ja työryhmät. Kehitettävää löytyy yritysvetoisuuden lisäämisessä sekä viestinnän oikea-aikaisuudessa. Vapaassa sanassa nostettiin fokusoituminen yritysten ja verkostojen saaman hyödyn lisäämiseen sekä lähitilaisuuksien järjestämiseen heti, kun se vaan on mahdollista.

Kuopio Health kiittää saamastaan palautteesta ja kehittää toimintaansa jäsenten toiveiden mukaisesti.

Hankekoordinaatio ja -valmisteluja sekä yritysten- ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä tehostetaan edelleen mm. ekosysteemisopimuksen toteutuksen myötä.

Alkuvuodesta perustetut työryhmät koetaan tarpeellisina, ja niiden toimintaan
osallistuminen on ollut aktiivista. Syksyn aikana työryhmien työskentelystä on
tarkoitus tehdä entistä systemaattisempaa ja pitkäjänteisempää.Yrityslähtöisyyden lisäämistä tavoitellaan mm. tarjoamalla jäsenille puoli vuotta kestävä maksuton laatukoulutuskokonaisuus. Tavoitteena on toteuttaa syksyn aikana myös muutama muukin koulutus.

Tilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään tasaisesti ympäri vuoden ja toivottavasti yhä enemmän lähitilaisuuksina. Toiveita tilaisuuksien sisällöstä ja aiheista otetaan kiitollisena vastaan. Tästä on hyvä jatkaa!