| Kategoria: Uutiset

UEF Terveystieteiden tiedekunta, Kuopio Health ja Yritysyhteistyön kehittäminen kasvualoilla (YRIKE) -hanke järjestivät “Mitä uutta yhteistyöhön?” Zoom-webinaarin 26.2.2021. 

Tilaisuus oli suunnattu UEF:in ikääntyminen, elintavat ja terveys -tutkimuksen koordinaatioryhmän tutkimus- yhteisöille, Kuopio Healthin jäsenille ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena oli edistää UEF:in tutkijoiden ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.

Tapahtumassa oltiin vahvasti tutkimus-yritysyhteistyön kehittämisen äärellä. Asia on merkittävä, koska tuoreiden selvitysten mukaan yhteistyö on hiipunut. Keskustelulle oli siis selkeä tarve ja tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille.

Webinaarin aikana vaihdettiin mielipiteitä ja saatiin ideoita uusien yhteistyömahdollisuuksien synnyttämiseksi. Ohjelman aloitti Kuopio Health, jonka jälkeen kuultiin UEF Research Communities -esittelyjä.

Seuraavana vuoron saivat tutkijat Tarja Malm ja Juha Yrjänheikki. Puheenvuorojen jälkeen Kuopio Healthin jäsenyritykset KCT Oy ja Saparo Translational Research Oy pääsivät estradille. Webinaarin loppuun oli varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Ajatusten vaihdon yhteydessä nousi esiin useita pohdintoja ja kehittämisehdotuksia. Erityisesti toivottiin innovaatiohengen kohottamista tutkijoiden keskuudessa ja myönteistä ilmapiiriä tutkimus-yritysyhteistyölle. Lisäksi sopimusasioihin toivottiin sujuvuutta, sekä ilmaistiin tarve selkeille kontaktipisteille ja isojen kokonaisuuksien vetäjille.

Halukkuutta oman innovaatiopotentiaalin löytämiseen ja hyödyntämiseen

Tutkijoiden keskuudessa toivottiin erityisesti kyvykkyyttä oman innovaatiopotentiaalin tavoittamiseen ja soveltamiseen. Tässä yhteydessä Kuopio Healthilla voi tulevaisuudessa olla merkittävä rooli erityisesti nuorempien tutkijoiden kohdalla. Yhteistyön ja keskustelujen kautta oman tutkimuksen mahdollisuudet ja eteenpäin vieminen aina kaupallistamiseen asti voivat hahmottua helpommin. Kuopio Health voikin tulevaisuudessa järjestää enemmän matalan kynnyksen tilaisuuksia ja kannustaa tutkijoita mukaan.

 

Lisää akatemian ja yritysten vuoropuhelua

Yliopiston ilmapiirin toivottiin olevan myönteinen erityisesti yritys- ja kaksoisroolien suhteen. Akatemian ja yritysmaailman vuoropuhelun tulisi lähteä liikkeelle ruohonjuuritasolta esimerkiksi niin, että tiedekunnissa kannustetaan yrittäjyyteen ja yritysyhteistyöhön nostamalla onnistumisia esiin.

Ekosysteemeillä on tärkeä rooli erityisesti startupien kannalta. Myös koulutustarjontaa tulisi kehittää tulevaisuudessa enemmän yritysmaailman tarpeita kuunnellen.

 

Selkeyttä sopimusasioihin

Sopimusasioiden suhteen koettiin, että yliopistolla on tarjota hyviä sopimuspohjia, mutta liitteiden laatimiseen kaivataan työkaluja. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimussuunnitelmat, sekä IPR-asioihin- ja budjettien laatimiseen liittyvät liitteet. Myös itse sopimuksien laatimisprosessista toivotaan selkeää kuvausta. Näin olisi helposti hahmotettavissa missä järjestyksessä asiat tulee tehdä ja kuka on milloinkin oikea yhteyshenkilö.

Kuopio Healthilta toivottiin kevyempien jäsenyysvaihtoehtojen tarjoamista, joista esimerkeiksi nousivat strategic partnership  ja associate partner -mallit. Selkeyttä kaivattiin myös siihen, milloin kumppanuus tai yhteistyö ekosysteemin kanssa on järkevää ja milloin suoraan tietyn organisaation kanssa. 

Keskusteluyhteydet kuntoon

Keskusteluissa pohdittiin myös Kuopio Healthin mahdollisuutta auttaa keskusteluyhteyden avaamisessa erikoissairaanhoidon- ja perusterveydenhuollon yksiköihin. Tarkoituksena olisi saada yrityksille ja perustutkimuksen puolelle helpommin kontakti edellä mainittuihin tahoihin. 

Kuopio Healthin läsnäolo eurooppalaisissa klusteriverkostoissa koettiin tärkeäksi, jotta rahoitusmahdollisuudet voivat avautua paremmin yrityksille. Osuuskunnalta toivottiin myös vetovastuuta ja teemoitettuja toimenpiteitä. Myös kansallisen yhteistyön tilannetta, eri tahojen roolituksia ja elinehtoja pohdittiin.

Jatketaan hyvin alkanutta keskustelua!

Teksti: Ville Pihlajamäki, Kuopio Health