| Kategoria: Uutiset

Kansallisen neurokeskuksen Itä-Suomen paikallisverkosto Kuopio Brain & Mind ja Kuopio Health osk jatkavat yhteistyössä Kuopion alueen toimijoiden ja osaamisen tutuksi tekemistä. Vuonna 2022 julkaistun Health Ecosystem Map for Startups in Kuopio Region eli ns. metrokartan TKI-toimijoihin tutustutaan syvällisemmin vuoden 2023 aikana yhteistyössä toteutettavan TKI-toimijat valokeilassaesittelyartikkelisarjan avulla. 

Kuopio Brain & Mind edistää aivoterveyden tutkimusta ja monialaista yhteistyötä

”Kuopio Brain & Mind-verkoston tavoitteena on tukea ja kehittää kansainvälisesti merkittävän aivoterveyden ja neurotieteiden tutkimuksen mahdollisuuksia alueellamme ja osana kansallista Kansallisen Neurokeskuksen tarjoamaa verkostoa”, kuvailee aluepäällikkö Anna Karjalainen. Toiminta käynnistyi vuoden 2021 toukokuussa Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteistyönä ja toiminnan keskeiset tavoitteet ovat yhteistyön rakentaminen yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välillä sekä itäsuomalaisen neurotieteen näkyvyyden edistäminen. 

”Verkostomme on ollut mukana rakentamassa ja avaamassa uusia yhdessä tekemisen mahdollisuuksia, jotka ovat konkretisoitumassa muun muassa yhteisinä tutkimus- ja kehittämishankkeina yli organisaatiorajojen. Kuopio Health on myös tarjonnut tärkeän foorumin ja alustan yhteistyömahdollisuuksien kypsyttelylle”, Anna Karjalainen jatkaa. 

Anna Karjalainen ja Kimmo Solehmainen kehittävät yhteistyössä Kuopio Health ekosysteemiä. Kuopio Brain & Mind verkosto edustaa Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan aivoterveyden tutkimus- ja innovaatio-osaamista.

Kuopio Health tuo alueen toimijat yhteen

”Kuopio Healthin tavoitteena on juurruttaa avoin innovaatiokulttuuri jäsenistöönsä, joka koostuu terveyden, hyvinvoinnin ja ravitsemuksen toimijoista. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi työryhmätoiminnassa, joka keskittyy tiettyihin yhdessä valikoituihin teemoihin. Toimimme myös kaiuttimena jäsenistömme viesteille ja järjestämme tapahtumia yhdessä jäsentemme ja kumppaniemme kanssa. Lisäksi meillä on hanketoimintaa, jota tehdään sekä kansallisena että kansainvälisenä yhteistyönä”, kertoo kehittämispäällikkö Kimmo Solehmainen Kuopio Healthistä. 

Ajatus ns. metrokartan työstämisestä yhteistyössä Kuopio Brain & Mindin kanssa syntyi kahvipöytäkeskustelun lomassa. Idean kirkastuttua luonteva yhteistyötapa syntyi nopeasti. Kuopio Health Insights 2022 -tapahtumassa julkaistu kartta sai hyvän vastaanoton ja paljon positiivista palautetta. Erityisesti TKI-toimijoiden ja tarjolla olevien palvelujen esiin nostaminen tunnistettiin luontevaksi tavaksi jatkaa viestintää painottavaa yhteistyötä”, Kimmo Solehmainen kuvailee.  

Yhteistyön jatkotavoitteena on keskittyä metrokartan tutkimus -linjan toimijoihin ja palveluihin. Voit avata kartan interaktiivisena klikkaamalla kuvaa.

Kuopio Healthin ja Kuopio Brain & Mindin yhteistyössä on tarkoituksena esitellä haastattelujen avulla alueen keskeistä terveysalan tutkimusinfraa Itä-Suomen yliopistossa, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Osaamisen ja palvelujen monikanavaisesta viestinnästä vastaa Kuopio Healthin tuorein rekrytointi, viestintäkoordinaattori Marja-Terttu Nyman-Lappalainen. ”Tavoitteenamme on herättää myös kansainvälistä kiinnostusta Kuopion alueen ainutlaatuiselle osaamiselle”, täydentää Nyman-Lappalainen.  

Lisätietoja: 

Kimmo Solehmainen, kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi
Anna Karjalainen, anna.karjalainen(at)uef.fi 

_

Uutinen on julkaistu 31.1.2023 Kuopio Healthin ja Kuopio Brain & Mindin yhteistyössä

https://kuopiohealth.fi/kategoria/uutiset/ ja https://kuopio.neurocenterfinland.fi/uutiset/