| Kategoria: Menestystarinat, Uutiset

Kultaakin arvokkaampia aitoja kokeiluja vanhustyössä – Savonia ja Kuopion kaupunki tiiviissä kehittämisyhteistyössä

Kuopion kaupungin vanhuspalvelut on aktiivisesti mukana Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa WelTech -hankkeessa. Vanhuspalvelut ovat mukana hankkeen osatoteuttajana ja innokkaina toimijoina ihan käytännön tasolla. Vanhuspalvelujen työntekijöitä koulutetaan WelTech -hankkeen tiimoilta hyvinvointiteknologiaosaamisen saralla eripituisilla ja –laajuisilla koulutuksilla ja pop up-tapahtumilla. Vanhuspalvelun henkilöstöllä on mm. mahdollisuus suorittaa maksutta Hyvinvointiteknologiaa sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä -verkkokurssi (5 op). Sen lisäksi heillä on mahdollisuus kokeilla uusia teknologioita omassa työympäristössään. Hankkeessa haetaan hyviä käytänteitä tutustuttaa, perehdyttää ja innostaa henkilöstöä teknologioiden käyttöön digitalisoituvassa hoivatyössä. Euroopan sosiaalirahaston ja EAKR:n rahoittamat WelTech- ja Hyvinrobo -hankkeet ovat mahdollistaneet Savonialle ja Savon ammattiopistolle erilaisten teknologioiden hankinnat, joita voidaan myös kokeilla erilaisissa työympäristöissä koulutuksen ja esittelytilaisuuksien ohella.

Mikä sitten on paras tapa saada aitoa kohderyhmäpalautetta? Kokemusten perusteella aitoon käyttäjäympäristöön vieminen ja siellä tapahtuva tuotteiden kokeilu tiiviissä yhteistyössä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Kuopiossa Mäntykampuksen asumisyksiköissä järjestettiin useiden eri teknologiaratkaisujen käytännönläheinen kokeilu. Hankkeiden toimijoiden kanssa koostettiin ns. teknologiakokonaisuus, joka toimitettiin asumisyksikköön.

“Tuotteiksi valikoitui erilaisia robotiikkaan perustuvia ratkaisuja, mm. Savonian Pepper-robotti Tuisku. Pepper-robotti on humanoidirobotti, jonka kanssa voi keskustella.”

Työelämän harjoittelujaksoa vanhuspalveluissa suorittava hyvinvointiteknologia-asentajaopiskelija Savon ammattiopistolta oli tiiviisti mukana Mäntykampuksen kokeilujaksolla. Hänen tehtävänään oli opastaa henkilökuntaa tuotteiden käytössä ja kerätä kokemukset ja tulokset sekä koostaa niistä yhteenveto.  Yksiköissä on myös nimetyt hyvinvointiteknologiavastaavat, joilla oli tärkeä rooli kokeilujen toteuttamisessa ja onnistuneessa kokeilujen läpiviennissä.

“Tällainen yhteistyö koulutusorganisaatioiden ja työelämän kanssa on välttämätöntä ja palvelee tehokkaasti niin työelämää kuin yhteistä kehittämistyötäkin.”

Testauksille asetettiin käytännön työelämää palvelevat tavoitteet. Tavoitteena oli, että hoitajat pääsevät konkreettisesti kokeilemaan heille entuudestaan tuntemattomia tuotteita. Kokeilujen perusteella hoitajat antoivat palautetta ja ideoivat miten tuote soveltuisi asumispalveluyksikön toimintaan ja mihin kyseessä olevaa tuotetta voisi mahdollisesti käyttää ja mitä erityistä käytössä tulisi huomioida. Asukkailta saatiin myös arvokasta palautetta kokemusten perusteella. Yleistunnelma kokeiluista oli, että yksikössä otettiin tuotteet testaukseen innolla. Asukkaat, ja myös heidän läheisensä, halusivat mielellään kokeilla tuotteita ja kertoa kokemuksistaan. Kokeiluissa saatiin myös viitteitä siitä, mitkä kokeilussa olleista tuotteista voisivat soveltua kyseiseen yksikköön, joko siellä työskenteleville hoitajille tai asukkaille. Hoitajilta saatiin myös kehitysideoita, miten tuotteita ja työprosesseja voisi jatkokehittää siten, että teknologiat soveltuisivat asumispalvelujen toimintaympäristöön paremmin. Näitä ideoita on osittain lähdetty työstämään jo eteenpäin.

 

Tuisku-robotti oli testattavista tuotteista ylivoimaisesti suosituin. Asukkaat osallistuivat innokkaasti Tuiskun vetämiin visailuihin, mm. vanhojen esineiden tunnistamiskilpailuun. Asukkaat innostuivat keskustelemaan ja muistelemaan mitä esineet ovat ja missä ja miten esineitä ovat käyttäneet. Mäntykampuksen kokeilu osoitti, että jatkossakin samanlaisia ketteriä kokeiluja kannattaa toteuttaa työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. Nämä ketterät kokeilut palvelevat myös koulutusta ja muuta kehittämistyötä. Näiden arvokkaiden kokemusten myötä pystytään kehittämään entistä työelämälähtöisempää koulutusta ja vahvistaa näin työelämän ja opiskelijoiden valmiuksia ottaa erilaisia teknologioita käyttöön työssään.

Nämä testaukset auttavat erityisesti kehittämään asiakaslähtöistä vanhustyötä!

Tätä yhteistyötä jatketaan asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä ammattilaisten parhaaksi!

Kirjoittajat:

Pauliina Kämäräinen, WelTech-hanke, projektityöntekijä, Kuopion kaupunki, vanhuspalvelut
Heli Kekäläinen, WelTech-hanke, projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
Minna Kaija-Kortelainen, WelTech-hanke, projektityöntekijä, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anu Kinnunen, WelTech-hanke, Hyvinrobo-hanke, projektityöntekijä, Savonia-ammattikorkeakoulu