| Kategoria: Uutiset

Kansallisen Neurokeskuksen tutkijatietokantaan on kerätty tietoja Suomessa neurotieteen parissa työskentelevistä tutkijoista. Tietokannassa on yli 1000 neurotieteen eri aloilla työskentelevän tutkijan tiedot mukaan lukien isäntäorganisaatio, tutkimusaihe ja erityisosaaminen. Tiedot on kerätty haastatteluilla, kyselylomakkeilla sekä käyttäen hyväksi julkisia tietolähteitä.

Tietokanta on julkaistu osoitteissa www.neurocenterfinland.fi/tutkijahaku ja www.neurocenterfinland.fi/researcherdatabase. Tietokannan tavoitteena on tuoda näkyväksi Suomessa tehtävää neurotieteiden tutkimusta sekä helpottaa uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä.