| Kategoria: Uutiset

Terveydeksi-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa valitaan tieteelliseen asiantuntemukseen tukeutuen ohjelman konkreettiset toimenpiteet. Toimenpiteiden toteutus eli ohjelman toinen vaihe käynnistyy syksyllä 2024.

Terveydeksi – kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman tavoitteena on vähentää keskeisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden aiheuttamaa hyvinvointivajetta ja tautitaakkaa, lisätä työ- ja toimintakykyä sekä vähentää väestöryhmien välisiä eroja terveys- ja hyvinvointiongelmissa. Ohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Ohjelmalla on poikkihallinnollinen ohjausryhmä sekä tieteellinen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä tekee itsenäisesti, tieteelliseen asiantuntemukseen pohjaten ehdotuksen ohjelmassa toteutettavista toimenpiteistä. Ehdotus valmistuu kesällä 2024. Ehdotuksen pohjalta valittujen toimenpiteiden toteutus käynnistyy alkusyksyllä 2024.

Ohjelman valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja sen etenemistä seuraa Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä. Terveydeksi – kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelma kutsuu mukaan yhteistyöhön kaikki terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneet järjestöt ja muut tahot. Ohjelma tavoittelee yhteistyötä myös muiden kuin sote-sektorin toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ohjelman edetessä erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa työhön.

Artikkeli on julkaistu sosiaali -ja terveysministeriön sivuilla 10.1.2024. Voi lukea koko artikkelin TÄÄLLÄ