Liittyessään osuuskuntaan jäsenen on otettava vähintään yksi osuus, jonka merkintähinta on 200€.
Tämänhetkiset jäsenten suorittamat vuosimaksut ovat:

Jäsentyypit ja vuosimaksut:

1. Startup-yritys: (lv. alle 500 000 euroa), 250 euroa/vuosi

2. Mikroyritys: (lv. alle 5 000 000) 1 000 euroa/vuosi

3. PK-yritys: (lv. alle 50 000 000) 3 000 euroa/vuosi

4. Suuryritys: (lv. 50 000 000 tai enemmän) 9 000 euroa/vuosi

5. Ministeriön alainen valtion tutkimuslaitos: 10 000 euroa/vuosi

6. Muut julkiset toimijat kuin tutkimuslaitokset: 30 000 euroa/vuosi

(mukaan lukien yhtiömuotoiset korkeakoulut ja oppilaitokset)

7. Yhdistys tai säätiö: 1 000 euroa/vuosi