| Kategoria: Menestystarinat

”Kun prosessi- ja laatutieto on yhdistetty, käy selväksi, missä kohdassa prosessia ongelmat ovat. Tietojohtamista parhaimmillaan.”

Wointi osoittaa terveydenhuollon vaikuttavuuden

Tulevaisuudessa terveydenhuollon tarve kasvaa ja odotettavissa on haasteita niukkojen resurssien kanssa. 

Tätä haastetta ratkaisemaan on syntynyt Wointi Oy, jonka tavoite on toimitusjohtaja Jorma Winterin mukaan terveydenhuollon johtamisen ja sen vaikuttavuuden parantaminen.

Palvelu koostuu kolmesta digitaalisesta sovelluksesta, jotka kohdistetaan terveydenhuollon johdolle, terveydenhuollon henkilöstölle ja kansalaisille.

Jorma Winter
Kausaliteetti esiin sovelluksella

Tärkeimpänä Winter pitää terveydenhuollon johdolle tarkoitettua sovellusta, jossa tarkastellaan toiminnan vaikuttavuutta. Sovellukseen rakennetaan terveydenhuollon prosessi, jossa määritellään vastuut, aikataulut, interventiot ja toiminnan tavoitteet. Samalla määritellään se, miten toimitaan tilanteessa, jossa tavoitetta ei saavuteta.

– Lähtökohtana on yhdistää operatiivinen tekeminen laatu- ja tulostietoon ja löytää välistä kausaliteetti. Kun prosessi- ja laatutieto on yhdistetty, käy selväksi, missä kohdassa prosessia ongelmat ovat. Tietojohtamista parhaimmillaan, Winter kuvaa.

Hän korostaa järjestelmän datan ajantasaisuutta, sillä tiedot päivittyvät joka päivä. Kertyvän datan perusteella voidaan tehdä myös ennaltaehkäisevää työtä ja löytää sairastumisen riskissä olevat henkilöt.

Järjestelmään kuuluu myös terveydenhuollon ammattilaisten sovellus, joka tuo ammattilaiselle hoitopolun mukaisen ohjeistuksen yksittäiseen hoitotilanteeseen ja jossa hoidon vaikuttavuutta voidaan tarkastella kunkin yksikön vastuulla olevien asiakkaiden osalta.

Kansalaisten sovellus puolestaan sisältää esimerkiksi omahoito-ohjeistuksen sekä mahdollisten elämäntapamuutosten vaatimien palvelujen tarjoajia. GDPR-asetusten puitteissa sovellusta käyttävien henkilöiden omaa aktiivisuutta osoittava data tai sensoridata pyritään hyödyntämään ja tunnistamaan näiden tekijöiden merkitys hoitojen ja palvelujen vaikuttavuuteen.

Tukea erityisesti aloittaville yrityksille

Vuonna 2019 perustetussa yrityksessä on mukana 16 henkilöä. Sovelluksen testauksesta käydään parhaillaan neuvotteluja. Tarkoituksena on ensimmäisenä luoda diabeteksen hoitoon uusi hoitopolku. 

Kuopio Health oli Woinnille luonnollinen väylä lähteä mukaan ekosysteemitoimintaan.

– Kuopio Healthissa on vahvaa näkemyksellisyyttä tutkimuksen, tuotekehityksen ja vaikuttavuuden kannalta. Yhdessä voimme kehittää liiketoimintaa ja uskon, että tässä keskustelussa voimme olla avuksi, Jorma Winter arvioi.

Hän uskoo, että Kuopio Healthin innovaatioekosysteemi voi tuoda paljon hyvää aloittaville yrityksille.

Esimerkiksi yhteistyön mahdollistama nopeampi markkinoille pääsy sekä tiedon ja osaamisen jakaminen rahoitusmalleista tai regulaatiovaatimuksien läpäisemisestä tukevat erityisesti alkuvaiheen yrityksiä. 

Winter huomauttaa, että innovaatioekosysteemissä on eri vaiheissa olevia yrityksiä. Aloittavien yritysten kannalta hän pitää tärkeänä, että siemenvaiheen rahoitusta voitaisiin edistää sekä tukea terveysteknologian tuotekehitystä aidoissa ympäristössä.

– Julkiset organisaatiot voisivat olla aiempaa helpommin tuotekehitysympäristöjä. Se kiihdyttäisi innovaatioiden toteutumista ja toisi myös vientirahoja, hän pohtii.

Lue lisää Woinnista
Lue lisää jäsenyydestä