| Kategoria: Uutiset

Itä-Suomen yliopiston Kliininen tutkimuskeskus (KTK) ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kliinisen tutkimuksen keskus työstävät uutta Clinical Hub -yhteistoimintamallia kliinisen tutkimuksen edellytysten parantamiseksi ja tason nostamiseksi. Yhteisenä tavoitteena on olla vuonna 2030 Suomen johtava kliinisen ja translationaalisen tutkimuksen sekä lääke- ja laitetutkimuksen keskus.

Clinical Hub -mallin valmistelu toteutetaan yliopiston strategisella rahoituksella. Clinical Hub on tärkeä painopiste terveystieteiden tiedekunnan toiminnassa ja keskeinen osa Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategista Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKKI) -ohjelmaa.

Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan ihmisillä tehtävää lääketieteellistä tutkimusta. Translationaalinen tutkimus puolestaan edistää perustutkimuksen tulosten soveltamista potilaiden hoitoon.

Merkittäviä rekrytointeja tut­ki­musyh­teis­työn edistämiseen

Hyvinvointialueen uudelle Kliinisen tutkimuksen keskukselle rekrytoidaan johtaja vuoden loppuun mennessä. Kyseessä on yliopiston ja hyvinvointialueen yhteinen professori-ylilääkärin virka.

– Tehtävään etsitään kansainvälisen tason huippuosaajaa perustamaan ja johtamaan uutta tutkimuskeskusta, kertoo terveystieteiden tiedekunnan dekaani Jussi Pihlajamäki. Tämän lisäksi kolmen tutkimukseen painottuvan yhteisprofessuurin valintaprosessi on loppusuoralla. Aiemmin tänä vuonna perustettiin kolme osa-aikaista kliinisen tutkijan tehtävää sekä käynnistettiin terveysdatan saatavuuteen ja hyödyntämiseen liittyvä kehittämiskokonaisuus. Yliopiston ja hyvinvointialueen strategisen yhteistyön johtoryhmä työstää tiiviissä yhteistyössä suuntaviivoja ja ratkaisuja kliinisen tutkimuksen edelleen kehittämiseksi alueellamme, kuvaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen vs. strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Lampi. Strategisen yhteistyön johtoryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen.