| Kategoria: Uutiset

openEHR on kansainvälinen, toimittaja- ja teknologiariippumaton tietomalli, joka mahdollistaa tiedon innovatiivisen yhdistelemisen eri lähteistä. openEHR yleistyy nopeasti Euroopassa ja myös sen ulkopuolella. HYTKI-verkosto on tämän vuoksi julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä arvioimaan openEHR-lähestymistavan soveltuvuutta omaan tuotekehitykseensä. openEHR-tietomallia käyttävät sovellukset ymmärtävät toisiaan ilman monimutkaisia muunnoksia, ja tiedon merkitys ja konteksti säilyvät tietoa siirrettäessä. Tieto on myös mahdollista eriyttää sovelluksista erilliselle data-alustalle, josta sitä voi käyttää myös tutkimukseen ja innovointiin. Lisäksi openEHR voi mahdollistaa nopeamman ja helpomman tien yrityksen kansainvälistymiselle: avoimet ekosysteemit toimivat samojen standardien mukaisesti muissakin maissa.

Löydät nyt oppaan sekä muita työkaluja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisen avuksi HYTKI-hankkeen sivuilta

____
HYTKI-hanke rakentaa viiden alueen ekosysteemien yhteistyöllä kansallista verkostoyhteistyötä, joka edistää terveys- ja hyvinvointialan datapohjaista innovaatiotoimintaa. HYTKI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Hanketta toteuttamassa ovat BusinessOulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, CEMIS, Kuopio Health, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park. Hankkeelle on myönnetty TEM:n alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön rahoitusta vuoteen 2023 saakka, rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.