HYTKI-Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi

 

Hankkeen kesto: 1.9.2021 – 31.12.2023

Hankkeen kuvaus: Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi, eli HYTKI-hanke rakentaa viiden alueen ekosysteemien yhteistyöllä kansallista verkostoyhteistyötä, joka edistää terveys- ja hyvinvointialan datapohjaista innovaatiotoimintaa.

HYTKI-hanke edistää kehittäjäkyvykkyyksien ja -valmiuksien syntymistä alueiden välisenä temaattisena verkostoyhteistyönä. Lähtökohtana ovat alueiden toisiaan täydentävät kehittämiskärjet ja meneillään oleva kehitystyö datan tehokkaamman hyödyntämisen osalta. Aluekehityksen osalta tämä luo hyvän pohjan verkostomaisen yhteistyön ja vertaisoppimisen kehittämiseen.

Alueiden välinen yhteistyö uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja ja vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä aluekehittämisen keskeisten teemojen osalta. Hanke vahvistaa myös erikokoisten alueiden, kuntien ja muiden toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön.

HYTKI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Hanketta toteuttamassa ovat BusinessOulu, CEMIS, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kuopio Health, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park.

Hankkeen rahoitus: Hankkeelle on myönnetty TEM:n alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön rahoitusta vuoteen 2023 saakka, rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

 

Yhteyshenkilö Oulun yliopisto:
Veera Virta
Koordinaattori, asiantuntija
veera.virta(at)oulu.fi
+358 50 340 9870

Yhteyshenkilö Kuopio Health osk:
Kimmo Solehmainen
Development Manager
Kuopio Health osk
kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi
+358 40 848 5034