| Kategoria: Menestystarinat

”Oy Suomi Ab voi nousta terveystutkimuksen huippumaaksi, kun keskitytään vahvuuksiin ja tehdään laajasti kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.” 

Kuopio Healthin toiminta on hyvässä vauhdissa

Tervehdys Kuopio Healthin hallituksen uudelta puheenjohtajalta. Innovaatioekosysteemimme toiminta on hyvässä vauhdissa, ja meillä on selvästi edellytykset päästä kohti tavoitteitamme.

Olen toiminut nyt muutaman vuoden ajan Kuopio Healthin terveys- ja hyvinvointidatatyöryhmän puheenjohtajana. Toiminta on ollut aktiivista. Tapaamisissa on ollut yleensä 20–40 henkilöä, ja olemme päässeet perehtymään syvemmin mielenkiintoisiin data-aiheisiin. 

Esimerkiksi viime tapaamisessa sukelsimme modernin, syvän tekoälyn hyödyntämiseen, datan soveltamiseen terveydenhuollossa sekä siihen, miten terveysdatasta tehdään bisnestä. Vilkkaasta keskustelusta päätellen aiheet kiinnostivat osallistujia. 

Kesäkuussa 12.–13.6. järjestimme Kuopio Health Insights 2022 -tapahtuman, jossa data oli erittäin vahvassa roolissa. Paikalle tuli mukavasti porukkaa, ja puhujat olivat esimerkiksi biopankkitoiminnan ja kliinisen tutkimuksen kärkikaartia. Omassa esityksessäni toin puolestaan esille, miten vaikuttavuudella tehdään rahaa. 

Tapahtuman keskeinen viesti oli, että Oy Suomi Ab voi nousta terveystutkimuksen huippumaaksi, kun keskitytään vahvuuksiin ja tehdään laajasti kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tiedon osuva ja ymmärrettävä viestintä on kaiken keskiössä – otammekin mielellään aiheita 2023 tapahtumaan vastaan.

Sekä hyvinvointi- ja terveysdatan että Kuopio Healthin TKI-toiminnan kannalta elämme hyvin mielenkiintoisia aikoja, kun hyvinvointialueita muodostetaan. Kuopio Healthin innovaatioekosysteemin jäsenillä on vahvat yhteydet hyvinvointialueisiin ja uskon, että meillä on paljon annettavaa.

Partnerimalli edistää kansainvälistymistä

Jatkossa haluamme laajentaa Kuopio Healthin toimintaa kansainvälisempään suuntaan. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi englannin kielen käyttämistä toiminnassa lisääntyvissä määrin. Innovaatioekosysteemiin voi siis tulla mukaan, vaikka savon murretta ei taidakaan!

Kansainvälistymisen lisäämiseen tähtää myös partnerimallin luominen. Perinteisen osuuskunnan osuuden lisäksi luomme mahdollisuuden liittyä innovaatioekosysteemiin partneriksi. Se mahdollistaa esimerkiksi globaalien toimijoiden liittymisen mukaan.

Globaali tutkiva ja kehittävä lääke- tai laiteyritys tällä alueella toisi lisää hyvinvointia koko Pohjois-Savon alueelle. Koko Kuopio Healthin toiminnan perustava ajatus on, että lisäämme koko alueen hyvinvointia.

Ainutlaatuinen vastauspankki

Suuret kansainväliset toimijat ovat myös tärkeä osa sitä hyötyä, jonka Kuopio Health tarjoaa jäsenilleen. Meillä on monipuolinen porukka koossa Kuopio Healthissa: pääomasijoittajia, koulutuksen ja tutkimuksen järjestäjiä, päätöksentekijöitä, KYS sekä muut julkisen sektorin terveysalan toimijat ja erilaisia yrityksiä. 

Tämä mahdollistaa upeita yhteistyömahdollisuuksia ja aivan konkreettista apua jäsenille. Melkeinpä mitä tahansa muilta jäseniltä kysyy, aina joku on jo selvittänyt samanlaisen esteen tieltään ja tietää asiasta. Innovaatioekosysteemi mahdollistaa vastaukset, joita voi olla muuten mahdotonta saada. Itsekin olen hyödyntänyt tätä usein.

Olen mielelläni tuonut esille innovaatioekosysteemiämme myös kansainvälisissä yhteyksissä. Esimerkiksi amerikkalaisten ja saksalaisten korviin tällainen yhteistyö kuulostaa hienolta. Monessa maassa toiminta on huomattavasti siiloutuneempaa ja esimerkiksi datan määrä on pienempi ja sen hyödyntäminen vaikeampaa.

Tästä kannattaa kertoa!

Meidän pitääkin jatkossa pystyä yhä paremmin kommunikoimaan, miten hyvin asiat meillä ovat: Olemme maailman onnellisin ja tutkimusmyönteisin kansa, jääkiekon maailmanmestareita, SOTE-datamme on kattavuudessaan sekä laajuudessaan ainutkertaista ja poliittinen päätöksenteko etenee täällä tarvittaessa nopeastikin.

Meillä on myös tietoturvallisia käyttöympäristöjä datan keruuseen, siirtoon, käsittelyyn sekä säilytykseen ja dataan liittyvä lainsäädäntö – vaikka siinä puutteita onkin – toimii. Tätä meidän kannattaa lähteä kertomaan yhdessä myös kansainvälisesti!

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ