| Kategoria: Ilmiöt, Uutiset

VR-sovellusten käytön ymmärtäminen terveydenhuollon alalla

 Future Technologies in Education – FutureEdu

Future Technologies in Education –projektissa hankkeessa etsimme paras käytettävä teknologinen ratkaisun, joka tuo lisäarvoa terveydenhuollon ammattilaisten koko koulutusprosessiin.

XR-sovelluksilla on valtava potentiaali terveydenhuollon koulutuksessa. Projektin ensimmäisen vuoden aikana löysimme parhaat vaihtoehdot kliinisen laboratorion koulutusympäristöön, leikkaussaliin ja instrumentin hoitoon. Kansainvälisellä tasolla olemme myös tukeneet bulgarialaisen kumppanimme digitalisointistrategiaa jakamalla tietoa ja vertailemalla käytettyjen teknologisten ratkaisujen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen tasolla. Valittuja teknisiä ratkaisuja pilotoidaan ja testataan kevään 2020 aikana. Näitä teknisiä ratkaisuja verrataan nykyisiin koulutusratkaisuihin ja opetusmenetelmiin. Pilottitulosten perusteella koulutuksessa käytettäviä ratkaisuja kehitetään edelleen ja otetaan myöhemmin osaksi koulutusprosessia ja koulutusta.

Hankkeen tuloksena syntyy:

  • Työelämälähtöinen virtuaalinen oppimisympäristö laboratorioalan sekä perioperatiivisen hoitotyön opiskelijoiden, ja jo työelämässä olevien ja perehtyjien käyttöön,
  • Virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamisen toimintamalli
  • Kansainvälisen  virtuaalinen opintokokonaisuus.