HealthHub Finland EDIH – European Digital Innovation Hub

 

Hankkeen kesto: 01.01.2023–31.12.2025

Hankkeen kuvaus: Eurooppalainen digitaalinen innovaatiohubi (EDIH) HealthHub Finland on konsortio, joka auttaa pk-yrityksiä digitalisoitumaan ja kehittämään uutta terveysdataan perustuvaa liiketoimintaa. Se kokoaa huippuasiantuntijoita ympäri maan yritysten avuksi, jotta kynnys luoda uusia terveysdataan perustuvia innovaatioita olisi entistä matalampi.

HealthHub Finland kuuluu yleiseurooppalaiseen EDIH-verkostoon. Verkosto koostu keskitetyistä (One-stop-shop) palvelupisteistä, jotka tukevat yrityksiä vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja parantamaan kilpailukykyään. EDIH-verkoston keskeisenä tehtävänä on kehittää pk-yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden digitaalisia valmiuksia kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

HealthHub Finland keskittyy johtamaan terveydenhuollon digitaalista muutosta datalähtöisten innovaatioiden avulla. Sen tavoitteena on helpottaa pk-yritysten luomia uusia ja kehittyviä datalähtöisiä ratkaisuja Suomessa ja Euroopassa. Se tarjoaa monialaisia yhteiskehittämismahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille ja julkisille terveydenhuollon tarjoajille, jotka luovat digitaalisia ratkaisuja terveydenhuollon, lääkekehityksen, lääketieteellisen kuvantamisen, diagnostiikan ja genetiikan aloilla.

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy (koordinaattori), Business Oulu, Business Tampere, FINBB – Suomen Biopankkien Osuuskunta, KAMK – Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kuopio Health, Oulun yliopisto, VARHA – Varsianis-Suomen hyvinvointialue.

Hankkeen rahoitus: Euroopan komission Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja Business Finland.

 

   

 

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä:
Henrik Honkanen
Erityisasiantuntija
henrik.honkanen(at)turkubusinessregion.com
Puh. 040 5602 681 tai 010 3218 872

Yhteyshenkilö Kuopio Health osk:
Kimmo Solehmainen
Development Manager
Kuopio Health osk
kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi
+358 40 848 5034