Digitaalisen terveyden & hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE) -hanke

 

Hankkeen kesto: 1.9.2023-31.12.2024

Hankkeen kuvaus:  Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE) on yksi temaattisista vetovastuuhankkeista, joita toteutetaan osana valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia. Sen lähtökohtana toimi aikaisempi esiselvitys digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin osaamisverkostosta. Hankkeen tavoitteena on valmistella digitaalisen terveyden kansallista osaamisverkostoa ja verkostotoimijaa yhdessä muiden yliopistosairaalapaikkakuntien kanssa.

DTHOSVE-hanke luo temaattista yhteistyötä ja täydentää kaupunkien ja alueiden omaa osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Se tarjoaa mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen, nostamalla ekosysteemien volyymia ja kv-tarjoamaa yhdistämällä useiden alueiden paikallisia osaamisia. Vetovastuuhanke nopeuttaa hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittämistä, jotta voi syntyä konkreettisia tuloksia, kuten kansainvälisesti rahoitettavia yhteishankkeita tai rajat ylittäviä TKI-investointikokonaisuuksia, hankekokonaisuuksia EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelmaan sekä parantaa suomalaisen osaamisen näkyvyyttä kilpailtaessa ulkomaisista osaajista ja TKI-investoinneista.

Hankepartnerit: Hankkeen toteuttajaorganisaatioita ovat Oulun yliopisto (vetovastuuhankkeen koordinaattori), Oulun ammattikorkeakoulu, Kuopio Health osk, Tampereen korkeakoulusäätiö, Turun ammattikorkeakoulu ja Helsinki Partners Oy.

Hankkeen rahoitus:

Kokonaiskustannukset: 467 357 €
EAKR- ja valtion tuen määrä:  346 737 €

Yhteyshenkilöt Oulun yliopisto:
Veera Virta
Projektipäällikkö
veera.virta(at)oulu.fi
+358 50 340 9870

Jarmo Reponen
Vastuullinen johtaja
jarmo.reponen(at)oulu.fi
+358 4054 12718

Yhteyshenkilö Kuopio Health osk:
Kimmo Solehmainen
Development Manager
kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi
+358 40 848 5034