| Kategoria: Uutiset

Itä-Suomen yliopisto on mukana nelivuotisessa (2023–2027) EU-rahoitteisessa yhteishankkeessa Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes (JACARDI), jossa kehitetään sydän- ja verisuonitautien (CVD) ja diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa. Tavoitteena on vähentää näiden sairauksien aiheuttamia vaikutuksia yhteiskunnallisella ja yksilöllisellä tasolla.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy EU-maissa, ja myös diabeteksen esiintyvyys on noussut merkittävästi, kun sairauden kanssa elävien aikuisten määrä lähes kaksinkertaistui viime vuosikymmenellä. Nämä krooniset sairaudet ovat merkittävä uhka yksilön terveydelle ja hyvinvoinnille, mutta ne myös rasittavat terveydenhuoltojärjestelmiä ja haittaavat sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

JACARDI-hankkeessa toteutetaan yhteensä noin 142 pilottiprojektia, jotka perustuvat olemassa olevaan tutkimusnäyttöön tai muihin parhaisiin käytäntöihin. Näiden toimenpiteiden tavoitteita ovat:

  1. Parantaa ihmisten terveyden lukutaitoa ja lisätä väestön tietoisuutta CVD:stä ja diabeteksesta.
  2. Toteuttaa tehokkaita primaaripreventiotoimenpiteitä, seulontaa ja parempia hoitomuotoja CVD:n ja diabeteksen korkean riskin ryhmissä.
  3. Tehostaa CVD:n ja diabeteksen oman hoidon tukea ja edistää osallistumista työmarkkinoille.
  4. Parantaa yhdenvertaista tiedon saatavuutta, laatua ja saavutettavuutta hoitopolun aikana.
  5. Edistää yhdenvertaista terveyspalveluiden ja tiedon saatavuutta henkilön taustasta tai taidoista riippumatta.

Itä-Suomen yliopiston osuutta hankkeesta johtaa yhteiskuntapolitiikan professori Tomi Mäki-Opas. UEF osallistuu hankkeessa kolmeen eri työpakettiin, joiden teemat liittyvät vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tutkimukseen sekä vaikuttaviin toimintamalleihin ja arviointimenetelmiin. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Enkjargal Batbaatar ja mukana tutkimuksessa ovat Itä-Suomen yliopistosta myös Ismo LinnosmaaMieke RijkenMiika LinnaOlli Halminen sekä Tiina Laatikainen.

Hanketta koordinoi Italian kansallinen terveysinstituutti Italian National Institute of Health (ISS), ja siihen osallistuu 76 kumppania 21 Euroopan maasta. Hanke on saanut 53 miljoonan euron rahoituksen, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on noin 740 000 euroa. Rahoitus hankkeelle tulee EU4Health-ohjelmasta, joka toimii tiiviisti yhdessä Horisontti Eurooppa -ohjelman Terveys-klusterin kanssa.

Uutinen on julkaistu Itä-Suomen yliopiston sivuilla 8.2.2024. Lue artikkeli TÄÄLTÄ.