| Kategoria: Uutiset

Juuri käynnistyneessä laajassa EU-hankkeessa kehitetään uraauurtavaa verkkoalustaa, joka tarjoaa tutkittuja työkaluja Alzheimerin taudin tunnistamiseen, oikea-aikaiseen diagnostiikkaan sekä yksilölliseen hoitoon ja ehkäisyyn. Keskeinen tavoite on sujuvoittaa hoitopolkua ja täsmälääketieteen ratkaisujen käyttöä potilaiden hoidossa. AD-RIDDLE-hankkeessa on mukana 24 partneria, Suomesta Itä-Suomen yliopisto.

AD-RIDDLE-hankkeelle on myönnetty rahoitusta Innovative Health Initiative (IHI)-kumppanuusohjelmasta, jossa rahoittajina ovat EU sekä yrityskumppanit. Monitieteiseen hankkeeseen osallistuu yliopistojen, terveydenhuollon, lääke- ja diagnostiikka-alan yritysten, sääntelyviranomaisten ja potilasjärjestöjen edustajia.

Jo pelkästään Euroopassa noin 7 miljoonaa ihmistä sairastaa Alzheimerin tautia, ja määrän on ennakoitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Taudin ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon kaivataan kipeästi uusia tehokkaita ratkaisuja. Entistä tärkeämpänä pidetään myös ikääntyvien omaa osallisuutta sairastumisen ehkäisyssä sekä taudin hoidossa ja hallinnassa.

Tulevaisuudessa tehokkaampien lääkkeiden tullessa saataville yhä useampi hakeutuu diagnostiikan ja hoidon piiriin. Se kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia, mutta voi varhaisempien diagnoosien ja yksilöllisen hoidon ansiosta lopulta tuottaa myös terveystaloudellisia hyötyjä.

– Viimeaikaisissa tutkimuksissa monimuotoiset elintapaohjelmat on osoitettu tehokkaiksi Alzheimerin taudin ehkäisyssä. Näköpiirissä on myös uusia, tautimekanismeihin vaikuttavia lääkkeitä. Nyt on mahdollisuuksia todellisiin edistysaskeliin, joille AD-RIDDLE-hanke tarjoaa ennennäkemättömät puitteet yli sektorirajojen, sanoo hankkeen johtaja, professori Miia Kivipelto.

Kivipelto toimii Karoliinisessa instituutissa ja yliopistosairaalassa professorina, geriatrina ja tutkimusjohtajana. Hän on myös Itä-Suomen yliopiston neurogeriatrian professori.

Viisivuotisessa AD-RIDDLE-hankkeessa kootaan terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden käyttöön jo olemassa olevaa teknologiaa, työkaluja ja toimintamalleja, joita on kehitetty muun muassa partnerien aiemmissa EU-hankkeissa ja Kivipellon johtaman muistisairauksien ehkäisytutkimuksen FINGERin pohjalta.

–  Terveydenhuollon kestävän toiminnan kannalta on tärkeää, että tieteen ja yhteistyön keinoin saamme uudet tieteelliset läpimurrot kustannustehokkaasti tuottamaan hyötyä potilaille ja heidän perheilleen. Itä-Suomen yliopistolla on tästä pitkä perinne ja luja kokemus, toteaa Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje.

Aivotutkimusyksikkö vastaa osahankkeesta, jossa kehitetään algoritmeja varhaisen vaiheen Alzheimerin taudin tai sairastumisriskin tunnistamiseen. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä tautimekanismeista, taudin etenemiseen vaikuttavista tekijöistä ja taudin ehkäisystä. – Haluamme mahdollistaa jokaiselle yksilöllisesti räätälöidyn intervention Alzheimerin taudin ehkäisyyn. Valinnassa auttaa hankkeessa kehitettävä digitaalinen työkalupakki, neuroepidemiologian professori Alina Solomon kertoo.

Hankkeessa kehitettävään verkkoalustaan kuuluu ikääntyville suunnattu osio, joka tarjoaa tukea muun muassa oman sairastumisriskin arviointiin ja hoitoon hakeutumiseen. Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tuodaan luotettavia työkaluja esimerkiksi potilaiden riskinarviointiin, ehkäisytoimiin, erotusdiagnostiikkaan ja yksilöllisen hoidon valintaan. Tavoitteena on joustavasti sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon että kansalaisten käyttöön soveltuva työkalupakki, jonka toimivuudesta kootaan hankkeessa myös tosielämän näyttöä.

AD-RIDDLE (Real-World Implementation, Deployment, and Validation of Early Detection Tools and Lifestyle Enhancement) -hankkeella on 12 090 250 euron rahoitus EU:lta ja  16 421 395 euron rahoitus yrityskumppaneilta. Lisäksi hanketta rahoittaa brittiläinen UKRI (UK Research and Innovation) 2 368 307 eurolla.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Itä-Suomen yliopiston sivuilla 30.1.2024. Voit lukea artikkelin kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ