| Kategoria: Uutiset

UEF SIB Labs, Science – Innovation – Business, on osa Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaa Teknillisen fysiikan laitoksella, ja siten keskeinen osa yliopiston tutkimusta ja koulutusta. SIB Labs edistää yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimuksen verkottumista. SIB Labs kehittää tutkimusinfrastruktuureja ja erityisosaamiseen perustuvia palveluja, sekä toteuttaa niihin liittyviä hankkeita.

UEF SIB Labs yhdistää ja markkinoi Itä-Suomen yliopiston huippuosaamista ja laiteinfrastruktuuria. Tutkimus- ja laiteosaaminen keskittyy kahteen pääteemaan, kuvantamiseen (elektronimikroskopia, mikrospektroskopia sekä röntgentomografia) sekä materiaaleihin (aineenkoestus, rakennetutkimus, biomassojen terminen prosessointi sekä erotus-, puhdistus- ja analysointimenetelmät).

”UEF SIB Labsin historia juontaa juurensa elektronimikroskopian laitoksesta, joka on edelleen keskeinen osa infrastruktuuria ja johon täällä on erikoisosaamista. Laitteita ja palveluita käytetään laajasti yliopiston laitosten toimesta, mutta toki ne on tarkoitettu myös elinkeinoelämän käyttöön. Meillä on laaja kokemus materiaalialan osaamisen kehittämisestä ja meidän kauttamme voi tavoittaa ainakin 200 tutkijan huippuosaamisen, sekä modernit ja monipuoliset mittaus- ja tutkimuslaitteistot yhden kontaktin kautta. SIB Labs tarjoaa ammattimaisen ja helposti tavoitettavan laiteympäristön osaavine käyttäjineen. Monialainen, jatkuvasti kehittyvä ja lähes 20 miljoonan euron laiteinfrastruktuuri koostuu yli 130 monipuolisesti sovellettavasta analyysi- ja laboratoriolaitteesta”, kertoo SIB Labs -palveluiden johtaja Laura Tomppo.

SIB Labsin osaaminen perustuu luonnontieteen alojen pitkäjänteiseen perustutkimukseen, tiiviiseen yhteistyöhön muiden kansainvälisesti arvostettujen tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä jatkuvaan yhteydenpitoon elinkeinoelämän kanssa. Toiminnan tarkoituksena on edistää alan teknologian siirtoa ja palvella tiedeyksiköiden ja teollisten yhteistyökumppaneiden tutkimus- ja kehittämistarpeita.

Vahvuutena monialaisuus

”Olemme mukana monissa tutkimushankkeissa ja lisäksi kuulumme erilaisiin verkostoihin, kuten Biocenter Finlandiin ja tomografiakuvantamiseen keskittyvään FinTomo-verkostoon. Teemme yhteistyötä myös Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen kanssa ja lisäksi olemme Savonian ja Sakkyn kanssa rakentaneet yhteiset Materiakeskus-verkkosivut, joista on mahdollista löytää kootusti materiaalitutkimuksen palveluita.”

SIB Labsin mikroskopian laboratorio on alueellisesti merkittävä nimenomaan elektronimikroskopian ja kuvantavan spektroskopian alalla, mukaan lukien vaativat näytteenvalmistuksen erityistekniikat etenkin biologisten näytteiden osalta. Pintojen karakterisointia ja kemiallisen koostumuksen analyysia voidaan toteuttaa joko konsultaationa, yhteistyönä tai palvelututkimuksena niin korkeakouluille, tutkimusorganisaatioille kuin yrityksillekin. Biomateriaalilaboratorion palveluihin kuuluu puolestaan aineenkoestus ja biojalostus. Lisäksi SIB Labsin röntgentomografialaitteistoon kuuluu kaksi mikrometriluokan kuvantamiseen kykenevää röntgentomografialaitetta.

”Meidän vahvuutenamme on erityisesti se, että saman katon alta löytyy monipuolinen laitteisto ja henkilöstö hyvinkin monen tyyppisten näytteiden tutkimiseen. Eri alojen osaamisen yhdistelmä ja monialaisuus luo ainutlaatuisen infrastruktuurin alueelle”, Tomppo kokoaa.

Erikoislaboratoriomestari Virpi Miettinen, esittelee näytteenvalmistuslaboratorion ultramikrotomia, jolla leikataan näytteestä ultraohuita leikkeitä elektronimikroskooppikuvia varten. 

Leikkeet kerätään hilalle ja hilat voidaan värjätä näytteen kontrastin parantamiseksi.

”Läpäisyelektronimikroskooppi (TEM), jolla voidaan tarkastella mikroskooppisen pieniä rakenteita niin biologisista kuin materiaalitieteenkin näytteistä jopa atomitason erotuskyvyllä. Vastaavaa laitetta ei löydy muualta Itä-Suomen alueelta. Laitteella tutkitaan muun muassa Kuopion yliopistollisen sairaalan potilasnäytteitä”, kertoo laboratorioinsinööri Jari Leskinen.

Korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) voidaan tarkastella näytteiden pintarakenteita suurella erotuskyvyllä sekä määrittää näytteen sisältämiä alkuaineita. Kuvassa keskellä tyhjiökammio, johon näyte laitetaan tutkimuksen ajaksi.

SIB Labsin Nikon XTH 225 -röntgentomografialaite, jolla voidaan kuvata näytteitä muurahaisesta lähes koripallon kokoiseen saakka. Tämä röntgentomografialaite on riittävän tehokas myös metallinäytteiden kuvaamiseen. Tässä näytealustalla kuvauskohteena astmapiippu.

”Kuvattava kappale voi olla esimerkiksi pala kasvia tai puuta, muoviesine, metallia tai näiden sekoitus. Hyönteinen, siemen, lääketabletti tai hammas ovat tavallisia näytteitä. Kuvattava voi olla myös elintarvike, geologinen näyte, hitsaussauma tai 3D-tulostettu kappale. Mitä pienempi näyte on, sen tarkemmin se voidaan kuvata”, kertoo projektitutkija Tuomo S. Silvast.

”Laitteistollamme voimme tutkia vaikkapa jonkin materiaalin sisäistä rakennetta sekä tunnistaa ja mitata esimerkiksi huokosia ja huokosten kokojakaumaa”, jatkaa Tomppo.

Räätälöidyt palvelut tarpeen mukaan

”Toimintamme keskeisiä osa-alueita ovat mm. analyysipalvelut teollisuudelle, hankkeiden osatoteuttajana toimiminen, verkostoituminen sekä yliopiston sisäiset konsultaatio-, tutkimus- ja laitepalvelut. Esimerkiksi tutkijoiden elektronimikroskooppinäytteet valmistetaan täyden palvelun periaatteella, ja ne myös kuvataan ja analysoidaan tarvittaessa. Järjestämme osaamisaloihimme liittyvää koulutusta joko itsenäisesti, hankkeidemme yhteydessä tai yhteistyössä yliopiston tiedelaitosten kanssa. Myös asiakkaalle räätälöityä koulutusta on mahdollista järjestää yliopiston asiantuntijoita hyödyntäen”, Tomppo kertoo.

”Voimme tehdä niin yksittäisiä mittauksia kuin suurempiakin kokonaisuuksia. Mikäli vaikkapa yrityksen prosessissa on jotain poikkeavaa, voimme täällä materiaalinäytteiden perusteella tutkia, mistä tämä poikkeavuus voisi johtua. Lisäksi meillä on esimerkiksi mikromuoveihin liittyvää tutkimusta ja osaamista. Mietimme palvelun tarpeen yhdessä asiakkaan kanssa ja mikäli tarve vaatii, voimme auttaa myös hankkeistuksen toteutuksessa. Jos mittaustarpeita on enemmän, voimme palvelututkimuksen sijaan myös kouluttaa ja perehdyttää yrityksen henkilöstöä laitteiden käyttöön, jolloin yritys käytännössä vuokraa meiltä laiteaikaa.”

SIB Labs -palveluiden hankkeet liittyvät keskeisesti tutkimusmenetelmien ja laitteistoinfrastruktuurin kehittämiseen, soveltaviin tutkimuskohteisiin sekä palvelututkimuksen tuottamiseen. Vuoden 2024 alussa alkoi Pohjois-Savon liiton JTF-rahoituksella toteutettava Vihreän siirtymän materiaaliratkaisut -hanke. Mukana hankkeessa on monen eri alan yrityksiä ja siinä ratkotaan laaja-alaisesti mm. kiertotalouteen liittyviä materiaalihaasteita. Lisäksi käynnissä on Välitön altistus mikromuoveille ruoan ja elintarvikepakkausten kautta – muoveista liuenneet aineet ja niiden terveysvaikutukset -hanke, jota johtaa Arto Koistinen. Myös biojalostukseen liittyviä hankkeita on käynnissä ja uusia suunnitteilla.

”Olen tehnyt tutkimusta sekä kovakudoshistologian että mikro-TT:n kanssa ja tämän myötä yhteistyötä SIB Labsin kanssa. Tutkimus on molemmissa modaliteeteissä ollut sisäkorvaistutetutkimusta. Sisäkorvaistute-elektroditutkimuksessa on käytetty SIB Labsin palveluita sekä histologian että mikro-TT:n osalta. Alun perin SIB Labsin kanssa yhteistyö alkoi, kun meille tuli tarve saada prekliinisissä tutkimuksissa tehdyistä näytteistä histologiset näytteet ja analyysit tehtyä. Tutkimusyhteistyö on sittemmin laajentunut myös mikro-TT:lle. SIB Labs on ollut varsin oleellinen tekijä tutkimuksessa ja tarjonnut palvelua, joka olisi muutoin ollut erittäin vaikeasti saatavissa. SIB Labsin henkilökunta ja kontaktimme ovat olleet erittäin avuliaita ja SIB Labsin tietämys ja menetelmien kehittäminen sisäkorvaistutetutkimukseen soveltuvaksi on ollut hyvinkin kriittistä onnistumisemme kannalta. En tiedä vastaavanlaista palvelua tästä lähialueelta, joten koen SIB Labsin olevan iso tekijä Kuopion seudun tutkimusinfrassa. Iso kiitos SIB Labsille, hienoa työtä ja toivon yhteistyömme jatkossakin jatkuvan”, kertoo Matti Iso-Mustajärvi, KYSin, korva-, nenä- ja kurkkutautien, vs osastonylilääkäri ja dosentti.

”Terveysteknologiaa kehittävät yritykset kohtaavat usein myös materiaaleihin liittyviä haasteita ja vaatimuksia. Näihin liittyvissä kokeiluissa ja selvittelyissä UEF SIB Labs voi olla apuna. Lisäksi voimme olla materiaalien tilaajien sekä toimittajien välillä puolueettomana toimijana. Meidän kauttamme yleensä aina löytyy kontakti, mikäli omista palveluistamme ei löydy tarpeisiin vastaavaa. Missä tahansa tutkimustarpeissa ja kysymyksissä, ottakaa yhteyttä minuun niin etsitään sopiva ratkaisu”, päättää Tomppo.

 

Yhteydenotot:
Laura Tomppo, SIB Labs -palveluiden johtaja, puh. +358 40355 2541, laura.tomppo(at)uef.fi

 

SIB Labs, Science – Innovation – Business, on osa Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaa Teknillisen fysiikan laitoksella, ja siten keskeinen osa yliopiston tutkimusta ja koulutusta. SIB Labs edistää yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimuksen verkottumista. SIB Labs yhdistää ja markkinoi Itä-Suomen yliopiston huippuosaamista ja laiteinfrastruktuuria.