| Kategoria: Uutiset

Savonia ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonia palvelee yli 7000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää ja tarjoaa palveluja yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja -testauksiin. Asiakkaiden tarpeita voivat olla mm. pilotti- ja prototuotteiden valmistus, tuotetutkimukset ja -testaukset ennen tuotteiden lanseeraamista markkinoille. Toimitilat on varustettu nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla. Suurin osa Kuopion Microkadun kampuksen toimitiloista on uusia tai täysin remontoitu viime vuosina.

XR-Center on suunnittelu- ja konseptointivaiheessa oleva XR-teknologian laboratorio, jonka palvelutarjontaa kehitetään yhteistyössä Savonian VirTech-hankkeen kanssa. Tavoitteena on tarjota alueen yrityksille koulutusta ja yritysten tarvitsemaa osaamista XR-teknologioihin ja laitteisiin liittyen. VirTech kouluttaa ja opastaa XR-teknologian käyttöönotossa ja sen soveltamisessa.

Hanke tukee virtuaaliteknologiaan perustuvien toimintamallien käyttöönottoa pohjoissavolaisiin eri alojen yrityksiin. Toimintamallit luovat uusia vaihtoehtoisia tapoja mm. perehdyttämiseen, markkinointiin ja prosessin ohjaukseen virtuaaliteknologioiden avulla. VirTech toteutetaan yhteistyössä eri alojen yritysten kanssa. Tavoitteena on auttaa yrityksiä ottamaan käyttöönsä virtuaaliteknologian ratkaisuja.

Hankkeen aikana saaduista kokemuksista muodostetaan yleishyödyllisiä toimintamalleja, joita mikä tahansa yritys voi soveltaa oman toimintansa kehittämisessä. Isossa osassa hankkeen toimintaa ovat hankkeen aikana järjestettävät kaikille avoimet ja maksuttomat koulutukset. Lisäksi hankkeen puitteissa on mahdollisuus laitetestaukseen 

”Hanketoiminnassa mukana on useita eri alojen toimijoita pienestä paikallisesta yrityksestä aina isompiin yrityksiin saakka. Olemme toteuttaneet hankkeessa muun muassa 360-kuvausta, virtuaaliteknologiaan perustuvia etäratkaisuja ja erilaisia kännykkäsovelluspilottiversioita. 

Savonian XR-Centerissä hyödynnetään myös robotiikkaa, esimerkiksi kuntoutukseen liittyvissä hankkeissa. Jo päättyneessä HyvinRobo -hankkeessa, tavoitteena oli tuottaa tietämystä palvelurobotiikan käyttämisestä hoitotyön tukena sekä mahdollistaa tutustuminen käytettävissä olevaan teknologiaan. Lisäksi kerättiin tietoutta siitä kuinka luotettavia, käytettäviä ja alueen tarpeisiin sopivia olemassa olevia tekoälyä (AI, Artificial Intelligence) hyödyntäviä teknologioita (esim. robotiikka) on ja miten sitä voidaan alueella hyödyntää kattavammin. Yhteen hankkeen roboteista, Pepper-robottiin oli ohjelmoitu mm. tansseja, taukojumppaa, rentoutustuokioita ja tietovisoja”, Kimmo Pakarinen, XR-Centerin TKI-asiantuntija kertoo. 

Savonian XR-Centerissä hyödynnetään myös robotiikkaa, esimerkiksi kuntoutukseen liittyvissä hankkeissa.

AVH-kuntoutuspeli on tehty aivoverenkiertohäiriöistä kärsivien henkilöiden kuntoutukseen. Peli on toteutettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston HUMEA-laboratorion ja DigiCenter NS:n kanssa ja se on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriöistä kärsivien henkilöiden yläraajojen liikeratojen kuntoutukseen. Harjoitteita suunnittelemassa on ollut myös fysioterapeutteja sekä kuntoutuksessa olevia asiakkaita. Kuntoutuspeliin kuuluu kolme eri harjoitusta: tarkkuusheitto, pallon torjunta ja kuution lajittelu. 

Käyttäjätestauksia erilaisiin tarpeisiin

XR-Centerissä on myös mahdollista suorittaa laitteisto-, sovellus- ja käyttäjätestauksia. Yhteistyö Kuopion alueen toimijoiden kanssa on laajaa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Itä-Suomen yliopisto sekä Savon ammattiopisto. 

Savonian XR-Center on tehnyt FutureEdu-hankkeessa työelämän ja koulutuksen yhteistyössä koulutus- ja perehdytysympäristöjä VR-teknologialla. Näitä ympäristöjä toteutettiin bioanalytiikan laboratorioon, sekä perioperatiiviseen hoitotyöhön leikkaussalissa. 

Laboratorioympäristössä on tarkoitus harjoitella näytteen vastaanottoprosessi aina vastaanottamisesta valmiiseen leikkeeseen asti. Samassa ympäristössä voi valita myös jääleikkeen vastaanottoprosessin. Leikkaussaliympäristössä on tarkoitus valmistella leikkaussali ennen potilaan saapumista sappirakkoleikkaukseen. Samaisessa ympäristössä voi harjoitella myös toimenpiteitä potilaan saavuttua sappirakkoleikkaukseen. Sovelluksen on tuottanut kolmas osapuoli.

VR-mikroskooppi on opinnäytetyönä tehty sovellus, joka tehtiin FutureEdu-hankkeessa vastaamaan koulutuksen tarpeita Savonia-ammattikorkeakoululle. Sovelluksessa harjoitellaan mikroskoopin valmistelu ja käyttöönotto eli köhleröinti.

XR-Centeristä löytyy pelialue VR- ja XR-laitteiden testaukseen. Pelillistäminen on tällä hetkellä suosittua monilla aloilla, samoin älylasien käyttö esimerkiksi varaston hallinnassa. Tilasta löytyy myös puitteet erilaisten kokousten pitämiseen. 

XR-Centerissä on myös peli- ja testausalue.

”Voimme toteuttaa täällä vaikkapa erilaisten sovellusten käytettävyystestausta. Eri tarpeissa tai kysymyksissä, voi ottaa suoraan yhteyttä minuun. Voimme keskustella mitkä yrityksen tarpeet ovat ja autamme valitsemaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat tekniikat”, kertoo Pakarinen.

Yhteydenotot:
Kimmo Pakarinen, TKI-asiantuntija, Terveysala, Savonia-ammattikorkeakoulu: kimmo.pakarinen(at)savonia.fi

 

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonian laboratoriot soveltuvat yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja -testauksiin. Asiakkaiden tarpeita voivat olla mm. pilotti- ja prototuotteiden valmistus, tuotetutkimukset ja -testaukset ennen tuotteiden lanseeraamista markkinoille.