| Kategoria: Uutiset

Savonia ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonia palvelee yli 7000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää ja tarjoaa palveluja yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja -testauksiin. Asiakkaiden tarpeita voivat olla mm. pilotti- ja prototuotteiden valmistus, tuotetutkimukset ja -testaukset ennen tuotteiden lanseeraamista markkinoille. Toimitilat on varustettu nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla. Suurin osa Kuopion Microkadun kampuksen toimitiloista on uusia tai täysin remontoitu viime vuosina.

EMC-testaus (Electromagnetic Compatibility) on tärkeä osa elektroniikkatuotteiden sekä ajoneuvojen ja koneiden kehitystä ja tuotantoa. Se varmistaa, että tuotteet toimivat sujuvasti ilman häiriöitä tai vaurioita, joita voivat aiheuttaa sähkömagneettiset kentät. EMC-testaus on välttämätöntä, jotta voidaan osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus ja varmistaa tuotteen turvallisuus ja suorituskyky. Tuotekehityksen aikainen EMC-testaus puolestaan auttaa tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset ongelmat jo ennen tuotteen markkinoille vientiä. 

EMC-laboratorio on osa Savonian sähkö- ja tietotekniikka-alan tuotekehitys- ja testauspalveluyksiköiden kokonaisuutta ja se on perustettu vuonna 2000. EMC-laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 -linkki. EMC-laboratorion testauspuitteet soveltuvat erinomaisesti teollisuusvaatimuksiin sekä pienten ajoneuvojen ja koneiden testaamiseen. 

”Takanamme on vuosien kokemus EMC-testauksesta. Toimintamme keskittyy pääasiassa asiakasyrityksille tehtäviin EMC-testauksiin ja tarjoammekin joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua asiakkaillemme. Lisäksi olemme pienemmässä määrin mukana alaa sivuavissa tutkimushankkeissa”, kertoo Marko Sorsa, EMC-laboratorion tutkimusinsinööri ja menetelmävastaava. 

Muita laboratoriossa yleisesti testattavia tuoteryhmiä ovat kotitalous-, ajoneuvo- ja mittalaitteet sekä lääkinnälliset laitteet. Testauspaikkana säteilevien häiriöiden päästömittauksissa käytetään suojattua puolivaimennettua huonetta, ns. kolmen metrin mittapaikkaa, jonka pituus on 9 m, leveys 6 m ja korkeus 5,9 m. Huoneen lattian kantavuus on 1500 kg. Johtuvien häiriöiden testauksia varten laboratoriossa on suojattu huone. Lisäksi saatavissa on pienimuotoista lämpökaappitestausta. 

Palvelut pitävät sisällään niin EMC-testauspalvelut kuin EMC-asiantuntijapalvelutkin. EMC-testauslaboratorio palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä laitevalmistajia, tuotekehitysyrityksiä sekä maahantuojia, jotka haluavat varmistaa tuotteensa EMC-vaatimustenmukaisuuden. Laboratorion asiantuntijat toimivat myös yritysten tukena asiantuntijatahona aina tuotteen vaatimusmäärittelystä hyväksyntään saakka.

Kuva: Savonia-amk

EMC-testauspalvelut pitävät sisällään Full Compliance-, Pre Compliance- ja R&D-testauspalvelut. Asiantuntijapalveluihin kuuluvat muun muassa vaatimusmäärittelyt asiakkaan tuotteelle, testaussuunnitelmat sekä T&K-projektin tukipalvelut.

  • Full Compliance -testaus suoritetaan ennen CE-merkinnän kiinnittämistä tuotteeseen eli ennen tuotteen markkinoille saattamista. Tällä testauksella ja siitä tehtävällä raportilla osoitetaan, että tuote täyttää sitä koskevat EMC-vaatimukset.

 

  • Pre Compliance -testaus voi olla välivaihe, jolla osoitetaan tuotekehitysprojektin aikana tuotteen välitavoitteen saavuttaminen esimerkiksi rahoittajalle. Tällöin testauksella osoitetaan, että tuote on saavuttanut välitavoitteensa myös EMC-vaatimusten näkökulmasta.  

 

  • R&D-testauspalvelussa testataan tuotetta sen tuotekehitysprojektin aikana, jotta saadaan alustavaa kuvaa siitä, kuinka hyvin kehitettävä tuote täyttää EMC-vaatimukset ja toisaalta missä kohtaa testeissä tuotteella on ongelmia. 

”EMC-laboratorion kehittäminen on ollut vahvaa viime vuosina nyt jo päättyneiden kehityshankkeiden kautta ja vahva kehityssuunta on sen jälkeen jatkunut mm. vuosittaisten investointien myötä. Tänä aikana voimakkain tekninen kehityssuunta on vihreän siirtymän mukanaan tuoma koneiden ja ajoneuvojen sähköistyminen, joka näkyy suurimpana tuoteryhmänä laboratoriomme asiakasvarauksissa. 

”Ajoneuvolaitteiden ja pienten ajoneuvojen EMC-testaamista on määrätietoisesti kehitetty jo vuosien ajan eteenpäin laboratoriossamme ja tätä kehitystä jatketaan myös tulevina vuosina. Toisaalta toinen kehitettävä päätestaushaara sisältää mm. lääketieteelliset laitteet, teollisuuslaitteet ja mittalaitteet. Ja koska EMC-menetelmät ja niiden vaatima testauskalusto ovat pääosin yhteisiä kaikille laiteryhmille, tukee yhden testaussuuntauksen kehittäminen automaattisesti aina myös muiden tuoteryhmien testausta. Yhden asiakastuotteen testaaminen vaatii pääosin aina noin 10–15 EMC-testausmenetelmää ja testausaikaa yhteen testauskierrokseen noin 1–3 viikkoa”, Sorsa kertoo.

”EMC-vaatimukset koskevat kaikkia laitteita, koneita, ajoneuvoja ja tuotteita, joissa sähkö on jollakin tavalla mukana. Kuitenkin EMC-osaamista on yrityksissä tyypillisestikin kovin vähän ja toisaalta EMC-vaatimusmaailma standardeineen on puolestaan hyvin laaja. Tämän vuoksi pienille ja usein keskisuurillekin yrityksille on järkevää käyttää EMC-vaatimusmäärittelyssä, EMC-testausten suunnittelussa sekä T&K-projektien tukena EMC-laboratoriomme asiantuntijoiden osaamista. Tällöin suhteellisen pienilläkin kuluilla päästään suoraan asiaan ja kiinni oikeisiin kulloistakin tuotetta koskeviin vaatimuksiin”, päättää Sorsa. 

 

Yhteydenotot:
Marko Sorsa, tutkimusinsinööri, menetelmävastaava, Savonia-ammattikorkeakoulu: marko.sorsa(at)savonia.fi

 

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonian laboratoriot soveltuvat yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja -testauksiin. Asiakkaiden tarpeita voivat olla mm. pilotti- ja prototuotteiden valmistus, tuotetutkimukset ja -testaukset ennen tuotteiden lanseeraamista markkinoille.