| Kategoria: Uutiset

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu) on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema liikuntalääketieteen keskus, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1976 Kuopion kaupungin kuntoliikunnan kokeiluprojektin myötä. Seuraavana vuonna kaupunki nimesi projektia toteuttaneen yksikön Kuopion liikuntalääketieteelliseksi tutkimusasemaksi ja vuonna 1979 tutkimusasema siirtyi Urheilulääketieteen säätiön hallinnon alaisuuteen. Samalla sen nimi muutettiin Urheilulääketieteen säätiön Kuopion liikuntalääketieteelliseksi tutkimuslaitokseksi. Vuodesta 1991 KuLTun toiminnasta on vastannut Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö.

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos on vuoden 2023 alusta toiminut Itä-Suomen yliopiston tiloissa Medistudialla. Tutkimuslaitoksen päätehtäviä ovat tutkimus, opetus ja koulutus sekä palvelutoiminta, joista tutkimus edustaa suurinta osaa. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen tehtävinä on tuottaa korkeatasoista liikuntalääketieteen tutkimusta, kehittää tieteelliseen näyttöön perustuvaa liikunnan täsmähoitoa ja siirtää uuttaa tietoa terveydenhuollon toimintaympäristöön. Lisäksi tutkimuslaitos edistää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista sekä kouluttaa liikuntalääketieteen erikoislääkäreitä.

“Suurimpia yhteistyökumppaneita paikallisesti ovat Itä-Suomen yliopisto sekä Pohjois-Savon hyvinvointialue. Euroopan tasolla olemme mukana European Association of Preventive Cardiology (EAPC) -nimisessä verkostossa, jossa olen toiminut pitkään myös luottamustehtävissä”, kertoo ylilääkäri Kai Savonen.

Savosen tutkimusalaan on kuulunut monipuolisesti niin terveysliikunta kuin terveellinen ruokavalio. Hän on tehnyt työtä erityisesti kuormituskokeiden parissa yli 30 vuotta ja tähän on kuulunut niin mittausten tekeminen ja opettaminen kuin tutkimustyö ja tieteelliset julkaisut.

“Tutkimustiedon jalkauttaminen terveydenhoitoon ja kansalaisille on käytännössä konkreettista tiedon jakamista. Käyn säännöllisesti esimerkiksi KYSin klinikkatapaamisissa kertomassa eri aiheista. Lisäksi saan pyyntöjä luennoimaan koulutustilaisuuksiin terveydenhuollon ammattilaisille. Koska tutkimustyö on keskeisessä roolissa, myös julkaisutoiminta on tärkeä osa KuLTun toimintaa, Savonen jatkaa.

KuLTun polkupyöräergospirometrian mittaushuone.

Uusia kumppanuuksia yhteistyöhankkeista

KuLTun keskeinen tutkimusalue vuonna 2017 ja siitä eteenpäin noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön uusia liikunta- ja tiedepoliittisia linjauksia päähuomion kohdistuessa elintapainterventioiden terveystaloustieteellisiin, sosiologisiin ja liikuntalääketieteellisiin vaikuttavuuksiin. KuLTu on mukana Savonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Marja Äijön johtamassa hankkeessa, jonka tavoitteena on Pohjois-Savon alueen ikääntyvän väestön liikunta- ja arkiaktiivisuuden lisääminen liikuntaneuvonnan ja liikuntakokeilujen kautta. Hankkeessa on lisäksi mukana Itä-Suomen yliopisto, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry sekä Savon Sydänpiiri ry. Rahoittavat säätiöt ovat Aarne ja Aili Turusen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Olvi-säätiö, Saastamoisen säätiö sekä Sirkka ja Jorma Turusen säätiö Hankkeen kokonaisrahoitus on 225 000 euroa.

“Erilaisten hankkeiden myötä on myös syntynyt paljon kumppanuuksia eri tahojen kanssa. Olemme mukana tieteellisenä asiantuntijana yliopiston Biolääketieteen yksikön PANIC-tutkimuksessa, jota vetää professori Timo Lakka. PANIC-tutkimus on kontrolloitu liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus, joka toteutetaan suuressa väestöpohjaisessa lapsiaineistossa, jota on seurattu takautuvasti sikiöajasta lähtien ja etenevästi nuoruusikään saakka.”

DIFTOB-tutkimuksessa, jossa selvitetään hoikalta henkilöltä saadun ulosteensiirron ja ravitsemuksen yhteisvaikutuksia ylipainoisten henkilöiden terveyteen, KuLTu tekee liikuntamittauksia. Kuopiossa tutkimuksesta vastaa professori Ursula Schwab ja tutkimus toteutetaan vuosina 2022-2024. Potilastutkimuksissa toimimme paljon yhteistyössä KYSin eri yksiköiden kanssa. Lääkärikäynnillä potilaalle voidaan kertoa käynnissä olevasta tutkimuksesta, mikäli hän siihen soveltuu. Terveitä tutkimuspotilaita rekrytoimme esimerkiksi lehti- ja netti-ilmoituksin”, Savonen taustoittaa.

“Tällä hetkellä teemme tiivistä yhteistyötä älysormusvalmistaja Oura Health Oy:n kanssa ja käynnissä on tutkimushanke. KuLTu ja Oura toteuttavat yhdessä tutkimuksen uusien sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa mittaavien tekijöiden löytämiseksi Oura-sormuksella, ja liikunnan vaikutusta niihin. Myös Kuopion Palloseuran eli KuPSin kanssa meillä on jo useamman vuoden ollut vakiintunutta yhteistyötä”, jatkaa Savonen

Puijo Symposium alan merkittävimpiä tapahtumia

Kansainvälinen Puijo Symposium on Säätiön/Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen kansainvälisesti erittäin hyvin tunnettu ja korkealle arvostettu kongressi. Sen tarkoituksena on välittää terveydenhuollon käytännön ammattilaisten, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön uusin, näyttöön perustuva tieto liikuntaharjoittelun terveysvaikutuksista ikääntyneillä. Kokouksessa keskitytään kontrolloitujen satunnaistettujen koeasetelmien avulla tuotettuun tietoon.

Vuonna 1976 käynnistynyt symposiumsarja luokitellaan alan yhdeksi merkittävimmistä liikuntalääketieteellisistä tapahtumista maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen 23. Puijo Symposium “Physical Activity for Health Promotion and Medical Care – translation of clinical trial data to everyday practice” järjestettiin Kuopiossa kesäkuussa 2022.

Huipputason osaaminen ja verkostot asiakkaiden tukena

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos tarjoaa asiakkaiden käyttöön monipuolisia liikuntalääketieteellisiä tutkimuksia. Palveluihin kuuluu lääkäri- ja testauspalvelut sekä liikuntafysiologin vastaanotto. Tutkimuksiin pääsee oman hoitavan lääkärin lähetteellä tai ottamalla yhteyttä KuLTuun. Tutkimukset pitävät sisällään sydän- ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön tutkimuksia sekä rasituskokeet (polkupyöräergometri ja spiroergometria). Testauspalveluihin kuuluva kestävyyssuorituskyvyn testit sekä kehonkoostumuksen mittaukset.

KuLTun ylilääkäri Kai Savonen toivottaa tervetulleeksi tutkimuslaitoksen asiakkaaksi.

“Ergospirometrian mittaaminen on KuLTun ydinosaamisaluetta ja siinä olemme Suomen parhaita. Erilaiset hengitys- ja verenkiertoelimistön mittaukset onnistuvat meillä ja asiantuntijoina voimme auttaa erilaisissa kysymyksissä. Meillä on myös hyvät verkostot, joiden kautta voimme auttaa etsimään sopivia kumppaneita eri toimijoiden tarpeisiin.

“Usein asiakkuudet ovat syntyneet henkilökohtaisten kontaktien kautta. Meille pääsee asiakkaaksi vaikkapa tulemalla paikan päälle tai laittamalla sähköpostia ja soittamalla. Olemme avoimia yhteydenotoille”, Savonen päättää.

Lisätietoa Kuopion Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen palveluista.

Yhteydenotot:
Kai Savonen, ylilääkäri, kai.savonen(at)kultu.fi, Puh. 0400 628 532
Pirjo Komulainen, toiminnanjohtaja, pirjo.komulainen(at)kultu.fi, Puh. 044 5622 044

 

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen (KuLTu) ensisijaisina tehtävinä ovat korkeatasoisen liikuntalääketieteellisen tutkimustiedon tuottaminen, tieteelliseen näyttöön perustuvan liikunnan täsmähoidon kehittäminen, uuden tiedon siirtäminen terveydenhuollon toimintaympäristöön, liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus sekä alan kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen edistäminen.