Paikka: Zoom Järjestäjä: Kuopio Health Päivämäärä: 18.02.2021

Kuopio Healthin brändityö aloitetaan torstaina 18.2.2021 klo 12-16. Työ aloitetaan Tulevaisuustyöpajalla, joka on avoin myös Kuopio Healthin jäsenille. Tässä työpajassa on tarkoitus maalata isoa kuvaa siitä, miltä tulevaisuus hyvinvointi- terveysteknologia- ja ravisemusalalla näyttää.

Brändiä työstetään Ahooy Creative Oy:n kanssa ja työskentelykieli tulee olemaan englanti. Tulevaisuustyöpajan Zoom-linkki löytyy Kuopio Healthin jäsenille lähetetyn kalenterikutsun kommenttikentästä. Päävastuu työstä on Kuopio Healthilla, jäseniltä toivotaan ennen kaikkea näkemystä ja ajatuksia.

Tulevat työpajat (aikatauluja päivitetty): 

3.3. Brändistrategia työpaja 1

15.3. Brändistrategia työpaja 2

29.3. Brändistrategiaesittelyn ja identiteettityön aloitus

Lisätietoja:
Kaisa Railanmaa
+358 50 532 1545
kaisa.railanmaa@kuopiohealth.fi