| Kategoria: Uutiset

Suomessa kehitetty, tekoälyä hyödyntävä anonymisointiteknologia mahdollistaa terveystietojen monipuolisen ja laadukkaan tutkimuskäytön.

Lääkeyhtiö Bayerilla on Suomessa käynnissä kolmivuotinen kehityshanke Future Clinical Trials, jossa on käytetty suomalaisen yksityisyyden suojaan erikoistuneen teknologiayritys VEIL.AI:n uutta teknologiaa. Hankkeessa on käytetty uusia henkilötiedon anonymisointimenetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa laadukasta anonymisoitua dataa yksityisyyden suojasta huolehtien. Terveystiedot sisältävät arkaluonteista henkilötietoa. Niitä voidaan käsitellä vain tietoturvallisissa ja auditoiduissa käyttöympäristöissä. Ympäristöistä ulos otettavien tulosten tulee olla lain mukaan anonyymejä, eli sellaisessa muodossa, että yksilöä ei voi tunnistaa.

Suomessa on kansainvälisesti katsottuna otollinen toimintaympäristö terveysalan tutkimustoiminnalle. Siihen vaikuttaa etenkin kaksi asiaa: kattavat potilas- ja terveystietorekisterit sekä ensimmäisenä eurooppalaisena maana säädetty laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Yksi terveystietojen käytön haasteista on ollut anonymisoinnin laatu ja anonymiteetin varmennus.

”Perinteisesti anonymisointi tehdään usein laadun kustannuksella ja informaatiota häviää paljon”, sanoo VEIL.AI:n toimitusjohtaja Tuomo Pentikäinen.

Nyt kehitetty teknologia mahdollistaa tiettyjen muuttujien merkitsemisen toisia tärkeämmäksi.

”Voidaan esimerkiksi määritellä, että tässä aineistossa verenpaine on tärkeä mittari, mutta pituus ja paino eivät. Tekoäly ottaa tärkeysjärjestyksen huomioon ja valitsee sen perusteella anonymisoinnin menetelmät lukuisista eri vaihtoehdoista. Terveysteknologian näkökulmasta voidaan puhua läpimurrosta”, Pentikäinen sanoo.

Tuloksena saadaan anonyymia dataa, jota voi kuitenkin analysoida samaan tapaan kuin yksilötasoista henkilötietoa.

”Tämä on merkittävä saavutus. Tutkimuksessamme anonymisoidusta datasta voitiin vetää samoja johtopäätöksiä kuin perinteisestä pseudonymisoidusta, yksilötasoisesta tutkimusaineistosta”, sanoo hankkeesta Bayerilla vastannut Jussi Leinonen.

Luvan Bayerin ja VEIL.AI:n tutkimushankkeelle on myöntänyt Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata. Se on myös toimittanut aineiston, tarjonnut tietoturvallisen ympäristön aineiston analysointiin ja varmistanut tulosten anonymiteetin.

“Suomen terveystiedon toisiokäytön toimintaympäristöä pidetään Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisena. Tämä hanke on yksi esimerkki siitä, että Suomi on kansainvälisesti tiennäyttäjänä terveystiedon paremmassa hyödyntämisessä”, sanoo Findatan johtaja Johanna Seppänen.

Bayer
Jussi Leinonen, Strategic Project Lead
+358 40 163 2153
jussi.leinonen(at)bayer.com

VEIL.AI
Tuomo Pentikäinen, toimitusjohtaja
+358 40 183 2881
tuomo.pentikainen(at)veil.ai